Cevaplar

2012-11-01T17:09:43+02:00

1. dünya savaşından bahsedilio sonrasında imzalanan mondros ve cemiyetler var daha sonrası kurtuluş savaşına geçio

0
2012-11-01T17:16:22+02:00

Üçlü İttifak (1882): Almanya, Avusturya - Macaristan, İtalya

Üçlü İtilaf (1907): İngiltere, Fransa, Rusya + 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi bir­liklerini kurması mevcut dünya dengesini altüst etti. + İngiliz ve Fransız çıkarları Almanya ile bağdaşmadığından bu iki devlet birbirine yakınlaşmaya başlamıştır. + Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun ise Balkanlardaki çıkar çatışmaları nedeniyle Rusya ile arası açıktı. Bu neden­le Almanya'ya yakınlaştı. + Böylece savaş öncesinde bloklar oluştu. Bloklar arası soğuk savaş başladı. + I. Dünya Savaşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirminin üzerinde devletin katıldığı, o tarihe kadar dünyada eşi görül­memiş ilk büyük savaştır.

 

NOT:Mustafa Kemal, 1. Dünya savaşı çıktığı sırada Sofya'da as­keri ateşe olarak bulunuyordu. Savaşta Taraflar  A- İttifak Devletleri: 1.  Almanya 2.  Avusturya-Macaristan 3. Osmanlı İmparatorluğu 4.  Bulgaristan 5.  İtalya (Bu devlet savaş başladığında tarafsızlığını ilan et­mişti. 1915 yılında İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi.) Bİtilaf Devletleri: 1.  İngiltere 2.  Fransa 3.  Rusya 4.  İtalya 5.  Sırbistan 6.  Belçika 7.  Japonya 8.  Romanya 9. Portekiz 10.  ABD 11.  Yunanistan 12.  Brezilya  
1 5 1