Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-01T17:21:00+02:00

Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel.


alegori ile ilgili, yerinel:
o gün atatürk'te adaleti temsil eden alegorik heykellerin sert ve gamlı durgunluğundan bir şey vardı.- y. k. karaosmanoğlu.

nsan kendi memleketinden uzaklaşıp birtakım sergüzeştler geçirmek ister

1 5 1
2012-11-01T17:37:06+02:00
Alegorik nedir?

İnsan yaşamına ve davranışlarına yönelik anlatımlarda sembolik karakterler ve ifadeler kullanılması. Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine.

Mecaz (değişmece), teşhis (benzetme) ve istiare (eğretileme) sanatları Alegorinin temelini oluşturur. Alegoride anlatılanlardan çıkarılan ilk ve açık anlamın dışında okuyucunun sezgi yoluyla yorumlayarak bulabileceği gizli anlamlar vardır.Alegorik anlatımların olduğu metinlerde genellikle kişiler ya kusurları ya da erdemleri temsil eder.

Dünya edebiyatında alegorik yapıtlar arasında; George Orwell’ın ünlü Hayvan Çiftliği, Jonathan Swift’in Güliver’in Gezileri ve Dante’nin İlâhî Komedya adlı eserleri sayılabilir.

Türk edebiyatında Yaşar Kemal’in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca adlı yapıtında da filler sultanı ezenleri; kırmızı sakallı topal karınca da toplumda ezilen, ancak başkaldıran kişileri sembolize eder.

Alegori, bir düşüncenin canlı bir varlık olarak anlatılması. Soyut bir düşünceyi heykel ya da resim ile göstermek, örneğin adalet düşüncesinin gözü bağlı ve elinde terazi bulunan bir kadınla( Themis ) anlatılması gibi.

Kutadgu Bilig ( Yusuf Has Hacib ) Türk edebiyatındaki alegorik eserlerdendir. ” Adalet “, ” Saadet “, ” Devlet ” ve ” Akıl ” iyi bir devletin nasıl olması gerektiğini tartışır. Bu soyut kavramların insan niteliği ile verilmesi “alegori”dir. Daha çok fabl’larda görülür.

0