Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T18:22:37+02:00

Pi Sayısı 6. basamakta değişiyor, 15. basamakta kendisini takip ediyor.

Türk Matematikçi Kerim Sarılar; "Pi Sayısı 6. basamakta değişiyor. 15. basamakta kendisini takip ediyor" dedi.

Matematik ve Geometri Teorisyeni Kerim Sarılar, Elektronik Haber Ajansı (e-ha)'ya; Pi Sayısı ile ilgili İlginç açıklamalarda bulundu. Pi Sayısı 6. basamakta değişiyor. 15. basamakta kendisini takip ediyor. 

Çemberin Çevresinin Çapına Oranı 6. basamakta değişiyor mu? 15. basamaktan sonra kendini mi takip ediyor? 

"3,1415930986402531415930986403" 

Dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen ve bu gün dünyaca kabul gören Pi sayısının 6. basamakta değiştiğini ifade eden SARILAR;."Biz 2004 yılında test işlemlerini tamamlayarak ürettiğimiz Süper Çizim ve Süper Ölçüm Programı ile ilgili 2004 yılında TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden "Gözlem Raporu" talep ettik. 

"Süper Çizim ve Süper Ölçüm" programımız üzerinde bu gün dünyaca kabul gören Pi sayısını kullandık. Ancak daha sonra yazılım kodlarından bazılarını kaldırarak hesaplamalarımızı yapmaya çalıştık ve ürettiğimiz yatay elipsin, dikey elipsin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen Pi sayısının 6. basamakta değiştiğine şahit olduk. 

Yatay Elips İçin; 

Pi = Çember veya Yatay Elipsin Çevresi. / (AB + ( AB * (Alan oranı))) 

Dikey Elips İçin; 

Pi = Çember veya Dikey Elipsin Çevresi. / (AB + ( AB / (Alan oranı))) 

formüllerimizde elde ettiğimiz 3,1415930986404421169999999999 sayı Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 20.11.2007 tarih ve B.30.2.ODT.0.13.00.00/211/07/3021 - 016814 sayılı yazısı ve eki raporda da yer aldığı üzere; "Eserde elektronik çizim ve hesaplama yöntemlerinden yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Bu tür yöntemlerin ve bu yöntemlerin uygulandığı cihazların irrasyonel sayısal sayılarla işlem yapmaları mümkün olmadığından belli bir "yaklaşıklık kabulü" ile işlem yapmaları kaçınılmazdır. Nitekim, elde edilen sayıya da bu minval yol takip edilerek ulaşıldığı." İfade edilmişti. 

Ancak AR - GE çalışmalarına devam ettim. Ar - Ge çalışmalarımızda önce yaklaşık değer olarak kabul ettiğim : 3,14159309864025 ve sonra 3,1415930986402531415930986403 sayıya ulaşarak Pi sayısının 15. basamaktan itibaren kendini takip ettiğine şahit olduk. Ancak yatay elipsin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen 3,14159309864025 sayı kalıcı kök teşkil etti. Çünkü hafıza kodu bu sayıya kadar işlem yapıyordu. 

Kendisinin bulduğu bu üç farklı sayının yazılım dilinde işlem yaparken kullandığı hafıza kodlarından kaynaklandığını ifade eden Türk Matematikçi Kerim SARILAR; bütün Pi sayısı tariflerinde çemberin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayı olarak tanımlanmaktadır. Oysa bizim ürettiğimiz yatay ve dikey elips formüllerinde de görüleceği üzere dikey elipsin çevresinin çapına, yatay elipsin çevresinin çapına oranı da diyebiliriz dedi. 

Eser ve AR - GE çalışmalarının ülkemizde desteklenmediğini ifade eden SARILAR; bunun nedeninin de eser ve Ar - Ge çalışmalarının desteklenmesi ile ilgili yönetmeliklerin fikri mülkiyet kanunu dahilinde hazırlanmaması ve çıkartılmaması olduğunu ifade etti. Ülkemizin bazı Üniversitelerinde eser üretme ile ilgili fikri mülkiyet kanununa göre hazırlanmış politikaların bulunmadığına işaret eden Türk Matematikçi Sayın Kerim SARILAR; "Bu alanda büyük bir boşluk bulunmaktadır. Öncelikle üretilmiş bir eseri inceleyen Öğretim Üyelerine belli bir ücret ödenmelidir. Öğretim üyesine incelediği eserle ilgili gerek teknik ve gerekse hukuka uygunluğu yönünden yükselmede ek puan verilmelidir. Devletin bu işlemleri yapması dahi eserin desteklenmesine katkı sağlar. Ülkemizin önü açılır" dedi. 

Pi = Çember veya Yatay Elipsin Çevresi. / (AB + ( AB * (Alan oranı))) 

Pi = Çember veya Yatay Elipsin Çevresi. / (AB + ( AB * (2 * çevre oranı - 1))) 

Yine kendi geliştirdiği Pi bulma formülü ile de Pi = 3,14159309864025 sayısına ulaştı. 

Pi = ((Çember veya Yatay Elipsin Çevresi. / (( AB + AB* Alan oranı ))) 

Alan Oranı = 1 olduğunda çember; Alan Oranı < 1 olduğunda Yatay elipstir. 

Pi = ((Yatay Elipsin Çevresi. / (( AB + AB* Alan oranı ))) 

Pi = ((395,84073042867189584073042868 / (( 70 + 70 * 0,8))) 

Pi = 3,1415930986402531415930986403 

Alan oranı = 1 

Yarıçap = AB = 100 

Çembere Girilen Açı = 60 

AD = 50 

DC = 86,6025403784439 

Pi = 3,14159309864025   

Kosinüs değeri = AD * 180 / (AB * Açı * Pi) 

Kosinüs değeri = 50 * 180 / (100 * 60 * 3,14159309864025 ) 

Kosinüs değeri = 0,477464761636137 
Sinüs değeri = DC * 180 / ( AB * Alan oranı * Açı * Pi) 

Sinüs değeri = 86,6025403784439 * 180 / ( 100 * 1 * 60 * 3,14159309864025) 

Sinüs değeri = 0,826993225977552 

Ç Cos A = (Kosinüs değeri * Açı * Pi) / 180 

Ç Cos A = (0,477464761636137 * 60 * 3,14159309864025 ) / 180 

Ç Cos A = 0,5 

Ç Sin A = (Sinüs değeri * Açı * Pi ) / 180 

Ç Sin A = (0,826993225977552 * 60 * 3,14159309864025 ) / 180 

Ç Sin A = 0,866025403784439


 

 

Pi = (Ç Cos A * 180) / (Kosinüs değeri * Açı) 

Pi = (0,5 * 180) / (0,477464761636137 * 60 ) 

Pi = 3,14159309864025 

Pi = (Ç Sin A * 180 ) / (Sinüs değeri * Açı ) 

Pi = (0,866025403784439 * 180 ) / (0,826993225977552 * 60) 

Pi = 3,14159309864025


0