1)binlerce yıllık geçmişe sahip olan onlarca devlet kuran çok büyük ğöçler ve felaketler yaşayan bir milletin yazı ve konuşma dilinin 2000yıl öncekidurumuyla 2000 yıl sonraki durumunun aynı olduğunu söyleyebilirmisiniz neden?

2)günümüzde moğalistandan balkanlara sipiryadan kerküke adar yayılmış ublunan türklerin latin kiril ve arap alfebelerine dayanan29 farklı alfebe kullanmaları türk boylarının birbirleriyle olan ilişkilerini ne yönde etkilemiş olur

3)kaşgarlı mahmut ve divanü lügatit türk size türk dili ile ilğili neyi anlatır?

1

Cevaplar

2012-11-01T18:04:28+02:00

1. Söyleyemeyiz , çünkü dilde insanlarda zamana bağlı olarak büyük değişime uğrayarak çeşitli kültürlerden etkilenerek farklılaşırlar. Bunun en önemli örneği olarak kendi tarihimizi verebiliriz. Bugün dilimizdeki yabancılaşmada gösterilebir

2. Birbirleriyle  siyasi kültürel bir bağın olmamsı yönünde etki etmiştir. Çünkü ortak bir dil oluşturulamamıştır.

3. Türk dilinin ne kadar önemli bir dil olduğunu ve bu dilin aslında diğer milletlerin dilinden daha da gelişime açık ve üstün bir dil olduğunu hatırlatıyor. Açıkçası bilim dili olmaya en yatkın dillerden  biri yine kendi dilimizdir.

2 5 2