Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-12-18T18:03:59+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba. :)

İlk önce açıklayacağım başlıkları yazayım, 
=> Çekim Ekleri
>> İsim Çekim Ekleri
- Çokluk Eki
- Durum Ekleri
- İlgi Tamlama) Ekleri
- İyelik Ekleri
- Eşitlik Ekleri
>> Fiil Çekim Ekleri
- Kip Ekleri Haber Kipleri 
- Dilek Kipleri
>> Şahıs Ekleri
 
Şimdi açıklamları yapayım, 

Çekim eki,
=> Sözcüklerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan ekler'dir.
 
İsim çekim ekleri,
>> İsimler , isim soylu sözcükler'in sonuna gelip, onları diğer isimler, edatlar, eylemlere bağlayan; cümle içindeki görevlerini belirleyip, ait olduğu kişileri belirtip, isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir. 

Çokluk ekleri,
İsimlerin sayı bakımından birden çok olduğunu belirtir. -lar, -ler ekleri.
Örnek;
Kuşlar gökyüzünde uçuşuyorlardı. (Kuşlar.)

Durum ekleri,
- İ
simlere belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma anlamı katan eklerdir. -i,-e,-de,-den ekleri. 
Durum ekleri 4 başlıkta inceleniyor,
Belirtme durum eki,
Eylemdeki işten, hareketten, oluştan etkilenen varlığı belirtir. -ı,i,-u,-ü ekleri. 
Belirtme durum ekini alan kelimeler cümlede belirtili nesne olur. 
Örnek ; Evi çok sevdik.   
( Bu konu ile ilgili küçük bilgi ilk ektedir. )

Yönelme durum eki,
İsme getirilen “-a, / -e” hâl eki. 
Örnek; Akşama eve dönerim. 

Bulunma durum eki,
Durum, zaman ve yer bildirir. -de,-da,-te,-ta ekleri.
Örnek; Kitabımı okulda unutmuşum.
(Bu konu ile ilgili küçük bilgi 2. ektedir.)

Ayrılma durum eki,
Yer, zaman, sebep ve karşılaştırma bildirir. -den,-dan,-ten,-tan ekleri.
Örnek; Ablasından daha çalışkan. 

İlgi ekleri,
Bir ismi başka bir isimle ilgili hale getirir; isimleri isimlere bağlar. -ın,-in,-un,-ün ekleri. Belirtili isim tamlaması kurar. 
Örnek; Ablam benim kitabımı almış. (benim kitabımı)

İyelik ekleri,
İsimlere gelerek onların kime veya neye ait olduğunu belirten eklerdir. Şahıslara (ben,sen,o..) göre çekimlenir. 
Örnek; benim kalemim
senin kalemin
onun kalemi...
  
Eşitlik ekleri, 
Eşitlik ekleri, isim soylu sözcüklere gelerek onlara çeşitli anlamlar katarlar. -ca,-ce,-ça,-çe ekleri.
Örnek; Misafirleriniz bizim tarafımızdan iyi karşılanacak. 

Fiil Çekim ekleri,
>> 
Fiiller, çekimli hâlde kullanılır. İkinci tekil kişi emir çekimi hariç bütün eylemler çekim eki alarak kullanılır. 

Kip ekleri,
- E
ylemin gösterdiği kılış, durum, oluşun zamana bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini yada gerçekleşeceğini gösteren söyleyiş kalıpları. 

Dilek kipi ekleri,
Bir dileği, bir isteği, tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Zaman anlamı yoktur. 
Dilek kipleri 4'e ayrılıyor,

Gereklilik kipi,
Eylemin yapılmasının gerekli veya zorunlu olduğunu ifade ederler. -meli,-malı ekleri. 
Örnek; Sınavlarına zamanında çalışmalısın. 

Koşul kipi,
Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar. -se,-sa ekleri. 
Örnek; İstediklerimi yaparsan dışarı çıkmana izin veririm.

İstek kipi,
Cümleye istek, dilek, temenni anlamı katar. -e,-a ekleri.
Örnek; Yeni arkadaşlarımı da bu özel güne çağırayım. 

Emir kipi,
Eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir. 
Örnek; Biraz hızlı yürüyün. 

Şahıs ekleri,
>> 
Fiilde bildirilen iş, oluş ya da durumun kim tarafından yapıldığını belirten eklerdir. Şahıs ekleri cümlede işi yapan özneyi bildirir. 
(Ekteki tabloyu inceleyebilirsiniz. )

Başarılar! :) 
4 5 4