Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-01T18:17:24+02:00

lk örneği Thukydides (Tukidides) Yunantarihçi MÖ V yy

Öğ.T.yazıcılığında Tarihçiler, mensup olduğu toplumu harekete geçirerek milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi amaçlamıştır
Avrupa ve Türkiye'de XIX yy a kadar kullanılmıştır Büyük yenilgileri takip eden zamanlarda, toplumun fikir yönünden birlik olmadığı zamanlarda kullanılmıştır  Buna örnek destanlar verilebilir çanakkale destanıvs. gibi
1 5 1
2012-11-01T20:50:37+02:00

Tarih Yazıcılığı İle İlgili Örnekler

ŞEHNAMECİLİK

Şehnamecilik büyük şahısların hayat hikâyesini anlatan yazılar ve metinlerdir Bu metinler genellikle manzum şekilde yazılmıştır Bu tarz tarih yazıcılığı daha çok Türk-İran ve Hint topraklarında gelişmiştir
Örneğin, Türk tarihinin bilinen en eski destan kahramanlarından birisi Alp Er Tunga'dır Alp Er Tunga MÖ VII asırda Türk - İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş büyük Türk hükümdarıdır Alp Er Tunga Destanı'nda bu büyük kahramanın hayat hikâyesi, başarıları ve öldürülüşü anlatılır

Alp Er Tunga Öldü mü?
Kötü dünya kaldı mı?
Felek öcün aldı mı?
Şimdi yürükler yırtuıılr?


Beyler atlarını koşturdular
Kaygı ve kederle zayıfladılar
Betleri benizleri sarardı
Yüzlerine safran sürülmüş sanıldı

Yukarıdaki manzum anlatım devam edip gitmektedir Alp Er Tunga'nın kahramanlıkları Türk halkı ile kendinden sonra gelen Turan hükümdarları üzerinde etki etmiştir

VAKANÜVİSTLİK

Tarihçi, tarih yazarı da denilen vakanüvistler; kral, padişah vs hükümdarların yanından ayrılmadan gördüklerini yazan kişilerdir

Örneğin; Mehmet Halife'nin yazdığı "Tarih-i Gılmânî" adlı eser (1664) geçen zamanda gördüğü olayları anlatmıştır Harem-i Hümayun'da yazıldığı için "Tarih-i Gılmânî" adı verilen eserde, gerçekten diğer tarihler¬de rastlanılmayan olaylar kaydedilmiştir

MODERN TARİHÇİLİK

Modern tarihçilik daha çok neden - nasılcı tarihçilik anlayışıdır Olaylar abartılmadan, yer-zaman, neden-sonuç, tarafsızlık dikkate alınarak kaynak incelemesi yapılarak yazılan tarihlerdir
Modern tarihçilik tarih boyu birçok aşamadan geçmiş ve günümüze kadar gelmiştir Bu nedenle birçok tanımı yapılmıştır
Örneğin T S Eliot, "Tarihi idrak, geçmişi sadece geçmiş olarak değil, onun hali hazırdaki mevcudiyeti olarak idrak etmektir" diyerek tarihin bugüne bakan yönüne vurgu yapmıştır
İtalyan tarihçi Benedetto Croce ise, "Gerçek tarih çağdaş tarihtir" sözüyle yani biz ölülere hitap etmiyoruz, dirilere hitap ediyoruz; tarihi incelerken, çağımızın problemlerinden sıyrılmak için geçmişteki benzer problemlerin nasıl aşıldığına bakmamız lazımdır, demektedir

AİLE TARİHİ

Son yıllarda tarih anlayışı ve tarihçilik daha çok yerele ve özele kaymaya başlamıştır Bu nedenle aile tarihçiliği de kendisine yer edinmeye çalışmaktadır
Doç Dr İsmail Doğan "Osmanlı Ailesi - Sosyolojik Bir Yaklaşım" adında bir aile tarihi yazmış ve sosyolojik olarak irdelemiştir Önsözünün bir yerinde "Bu çalışmada Osmanlı ailesi karakteristik siyasal dönemleri içerisinde ele alınmıştır Bu dönemler Kuruluş, Klasik ve Yenileşme dönemleridir" der Kuruluş döneminde erkek - kadın, giyim - kuşam, evlilik, çocuklar, klasik dönemde; Osmanlı toplumu, saray halkı, saray dışı halk, halkın aile yapısı ve kültürü, yenileşme döneminde; Osmanlı ailesini etkileyen batı kültürü ve kadın hareketleri incelenmiştir

KADIN TARİHİ

Günümüz tarih anlayışı "Büyüklerin kılıç şakırtısı ve at kişnetmesi"nden öteye giderek toplumun bütün katmanlarını ve bireylerini de içine almaya başlamıştır Türkiye'de kadın tarihi yeni olmasına rağmen ivme kazanmıştır Özellikle tarihi romanlarda yer alan Osmanlı saray kadınlarının hayat hikâyeleri herkes tarafından merak edilir hale gelmiştir
Prof Dr Bahriye Üçok'un yazdığı "Türk Tarihinde Kadın Sultanlar" adlı çalışması bir başlangıç olmuştur
 


0