Cevaplar

2012-09-24T23:22:12+03:00

Atatürkün Milli Mücadele'nin önderi olmasını sağlayan görev ve başarılarının onun kişilik özellikleriyle nasıl bir ilişkisi vardır? Açıklayınız

başarılarının yolundaki en büyük etken sağlayan en iyi özellikleri nelerdir bu konuyla ilgili duruşunda bile asalet var diyebileceğim bu adam hakkında tarih boyunca en iyi olmasını sağlayan özellikleri nelerdir. insanlara örnek olacak davranışları olsun konuşma ve ahlaki ilkeleri olsun bu tarz yani işte bilgiler
O ‘’ Yurt toprağı ! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın ! ‘’ diyerek vatan toprağının kutsallığını açıklamıştır. O vatanı ve milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine sahiptir.
Onun millet sevgisi de tutku derecesinde idi. ‘’ Hiçbir sevgi bunun üzerinde olamaz. Hiçbir sevgi uğruna millet sevgisi feda edilemez. ‘’ derdi. ‘’ İnsanların başta gelen görevi de milletine hizmet etmek olmalıdır. ‘’ fikrini savunurdu. Türk olmaktan da gurur duyardı. Kendi büyüklüğü ile değilmilletinin büyüklüğü ile övünürdü. Milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine sahipti.
Atatürk ölümünden önce sahip olduğu çiftliklerini devlet hazinesine bağışlaması dolayısı ile Millet Meclisinin teşekkür bildirisine karşı verdiği yanıtta ; ‘’ Söz konusu olan hediyenin yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymeti yoktur. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.’’ diyerek milletine olan sevgisini açıkça belirtmiştir.
Atatürk’ün en büyük ideali Türk ulusunun ‘’En medenî ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmek’’ti. ‘’Memleket mutlaka çağdaşuygar yepyeni olacaktır.’’ sözleri ile hedefi gösteriyordu. Bir idealist olarak en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu.
Onun idealini oluşturan düşünce ve görüşleri hayal hayal ürünü değildi. ‘’ Biz ilhanlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticedir.’’ derdi. İdealinin en büyük kaynağı ulusunun hürriyet ve bağımsızlık aşkıydı.
Atatürk ‘’Dünyanın uluslarının mutluluğa çalışmak bir başka yoldan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir.’’ diyerek ulusuna ve dünya uluslarına olan saygısını da dile getirmiştir.
Atatürk’ün doğru düşüncelerine ulaşma yeteneği herkesten farklıydı. Onun gerçekleştirdiği inkılap büyük bir başarıydı. Bunun temelinde akıl ve mantık vardı ‘’ Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.’’ derdi. O günkü Türkiye’nin toplum psikolojisi sosyal yapısı ekonomik şartları düşünüldüğünde bu başarının temelinde akıl ve mantığın olduğu anlaşılır.
O bili ve tekniğin toplum hayatımıza hakim olmasını isterdi. Anlamsız ve mantıksız düşüncelere hastalıklı olarak nitelendirirdi. Akıl ve mantıktan uzak bir takım inanç ve geleneklere sahip toplumların problemlerini çözmeyeceklerine inanırdı. ‘’Her işin hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber ; yolun kabul edilebilir mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.’’derdi.
Deha sahibi kişilerin en belirgin özelliklerinden biri yaratıcı bir güce sahip olmalarıdır. Yaratıcı düşünce olağanüstü yenilikler yapar. Fikirler geliştirir. Herkesin yapamayacağı eserler verir.
Atatürk askeri alanda yepyeni yöntemler denemiştir. Siyasi alanda da yaratıcılığını ortaya koyarak hayal edilmesi bile güç olayları gerçekleştirmiştir.Komutan olarak girdiği savaşlarda gösterdiği olağanüstü yaratıcılık yabancı çevrelerce de kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü durumuna gelinceye kadar geçirdiği aşamalar incelendiğinde sonuç olağanüstüdür. Yeni Türk alfabesinin kabulüuluslar arası rakamların alınması… toplumu derinden ilgilendiren bir kültürel değişimdir. Geliştirdiği büyük inkılabı plânlaması uygulaması ve elde edilen büyük başarı onun yaratıcı düşüncesinin eseridir.
Atatürk önemli problemler karşısında önce düşünür inceler araştırır ve tartışırdı. Sonra kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi.
10 3 10
2012-09-24T23:22:32+03:00

en kısa cevep şo,u olur.

 

düşmanlar boğaza indiğinde yaverinde dönerek merak etme geldikleri gibi giderler diyor nitekim öyle oluyor.

 

yani ileri görüşlülüğü

7 3 7