Cevaplar

2012-09-24T23:31:53+03:00

slamiyet Öncesi Arabistan ve Dünya


ARABİSTAN ARABİSTAN'IN COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ Arabistan, Asya'nın güneybatısında yer alan, üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Kuzeydoğusunda Asya Kıtası, batısında Kızıldeniz, doğusunda Basra Körfezi ve Umman Denizi, güneyinde Hint Okyanusu yer alır. Afrika'dan Süveyş Kanalı ile ayrılan Arabistan'ın büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır. Eski Arap devletleri hakkındaki bilgilerimiz, onlardan kalma arkeolojik belgelere, Mısır, Babil ve İbranî yazıtlarına, kutsal kitaplara ve söylentilere dayanmaktadır.   Arap Yarımadası tarihsel yönden üç önemli bölgeye ayrılır:
Necid Bölgesi: Arabistan'ın ortasında bulunan yüksek bir yayladır. Bu bölgenin büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. Bölgenin ekonomisi hayvancılığa dayanır.Halkı çoğunlukla göçebe(bedevî)'dir.
Hicaz Bölgesi: Arap Yarımadası'nın en önemli bölgesidir. Hicaz, Yemen ile Şam'ı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerindedir. Bu alanda bir geçit bölgesi görevi yapar. Meydana gelen ticaretin gelişmesi, Hicaz bölgesinde kentleşmeyi hızlandırmıştır.
Yemen Bölgesi: Yemen bölgesi, Arabistan'ın tarıma en elverişli bölgesidir. Bu bölgede yaşayanlar genellikle yerleşik hayat sürüyorlar ve ticaretle uğraşıyorlardı. Coğrafî konumu nedeniyle Yemen, ticaret gemilerinin getirdiği mallar ile kuzeydeki deve kervanlarının getirdiği malların sergilendiği önemli bir Pazar hâline gelmiştir.
ARABİSTAN'DA KURULAN DEVLETLER Samîler, Arap Yarımadası'nda yaşamışlar, zamanla buradan dağılarak İlk Çağdan bu yana Mezopotamya, Suriye, Filistin bölgelerinde etkin rol oynamışlardır. Arapların kökeni Samî ırkından gelmektedir. Samîlerin yaşadığı ilk coğrafi bölge Arap Yarımadası'dır.
Arabistan'da İslâmiyetten önce kurulan devletlerin başlıcaları şunlardır:
MAİN DEVLETİ(M.Ö. 1200-650) Yemen'de kurulan üç büyük devletten biridir. Başkenti Main kentidir. Main Devleti'nde krallık babadan oğla geçmekteydi. Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden(Çin ve Hindistan) gelen malları çeşitli Akdeniz limanlarına taşıdıklarından ekonomileri ticarete dayanıyordu. Varlıklarını Saba Devleti kurulana kadar sürdürmüşlerdir.
SABA DEVLETİ(M.Ö. 950-115) Main Devleti'nin yıkılmasından sonra Yemen'e Sabalılar egemen olmuşlardır. Başkentleri Ma'rib şehriydi. Göçebe olarak yaşadıkları bilinmektedir. Ticaretle uğraşmışlardır. Ticaretle zenginleşerek Yemen'de kendilerine özgü bir uygarlık oluşturmuşlardır. Bu dönemde Ma'rib Su Seddi'nin yapılması önemli bir gelişmedir.
5 5 5
2012-09-24T23:33:34+03:00

RABİSTAN

ARABİSTAN'IN COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ Arabistan, Asya'nın güneybatısında yer alan, üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Kuzeydoğusunda Asya Kıtası, batısında Kızıldeniz, doğusunda Basra Körfezi ve Umman Denizi, güneyinde Hint Okyanusu yer alır. Afrika'dan Süveyş Kanalı ile ayrılan Arabistan'ın büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır. Eski Arap devletleri hakkındaki bilgilerimiz, onlardan kalma arkeolojik belgelere, Mısır, Babil ve İbranî yazıtlarına, kutsal kitaplara ve söylentilere dayanmaktadır.   Arap Yarımadası tarihsel yönden üç önemli bölgeye ayrılır:
Necid Bölgesi: Arabistan'ın ortasında bulunan yüksek bir yayladır. Bu bölgenin büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. Bölgenin ekonomisi hayvancılığa dayanır.Halkı çoğunlukla göçebe(bedevî)'dir.
Hicaz Bölgesi: Arap Yarımadası'nın en önemli bRABİSTAN ARABİSTAN'IN COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ Arabistan, Asya'nın güneybatısında yer alan, üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Kuzeydoğusunda Asya Kıtası, batısında Kızıldeniz, doğusunda Basra Körfezi ve Umman Denizi, güneyinde Hint Okyanusu yer alır. Afrika'dan Süveyş Kanalı ile ayrılan Arabistan'ın büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır. Eski Arap devletleri hakkındaki bilgilerimiz, onlardan kalma arkeolojik belgelere, Mısır, Babil ve İbranî yazıtlarına, kutsal kitaplara ve söylentilere dayanmaktadır.   Arap Yarımadası tarihsel yönden üç önemli bölgeye ayrılır:
Necid Bölgesi: Arabistan'ın ortasında bulunan yüksek bir yayladır. Bu bölgenin büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. Bölgenin ekonomisi hayvancılığa dayanır.Halkı çoğunlukla göçebe(bedevî)'dir.
Hicaz Bölgesi: Arap Yarımadası'nın en önemli bölgesidir. Hicaz, Yemen ile Şam'ı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerindedir. Bu alanda bir geçit bölgesi görevi yapar. Meydana gelen ticaretin gelişmesi, Hicaz bölgesinde kentleşmeyi hızlandırmıştır.
Yemen Bölgesi: Yemen bölgesi, Arabistan'ın tarıma en elverişli bölgesidir. Bu bölgede yaşayanlar genellikle yerleşik hayat sürüyorlar ve ticaretle uğraşıyorlardı. Coğrafî konumu nedeniyle Yemen, ticaret gemilerinin getirdiği mallar ile kuzeydeki deve kervanlarının getirdiği malların sergilendiği önemli bir Pazar hâline gelmiştir. ölgesidir. Hicaz, Yemen ile Şam'ı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerindedir. Bu alanda bir geçit bölgesi görevi yapar. Meydana gelen ticaretin gelişmesi, Hicaz bölgesinde kentleşmeyi hızlandırmıştır.
Yemen Bölgesi: Yemen bölgesi, Arabistan'ın tarıma en elverişli bölgesidir. Bu bölgede yaşayanlar genellikle yerleşik hayat sürüyorlar ve ticaretle uğraşıyorlardı. Coğrafî konumu nedeniyle Yemen, ticaret gemilerinin getirdiği mallar ile kuzeydeki deve kervanlarının getirdiği malların sergilendiği önemli bir Pazar hâline gelmiştir.
2 2 2