Cevaplar

2012-11-01T18:39:18+02:00

bana mesaj at ordan anlatam sana tane tane

0
2012-11-01T18:39:50+02:00

SORU : Öğretmen atamalarına ilişkin bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Her türlü öğretmen atama işlemleri, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünden bu konuyla ilgili bilgilere http://personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır.

SORU : Öğretmen atamalarında bilgisayar sertifikası istenip-istenmediği hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Öğretmen atamalarında bilgisayar sertifikası istenip-istenmediğine ilişkin çalışmalar, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce sürdürülmekte olup, tamamlandığında gerekli duyuru yapılacaktır.

SORU : Mevcut öğretmen yetiştirme sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında yeniden bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu yapılanma ile;

•  İlköğretim alanlarına sınıf ve branş öğretmeni yetiştiren programlar 4 (dört) yıllık lisans,

•  İlköğretim ve orta öğretime ortak branş öğretmeni yetiştiren programlar (Resim-İş, Müzik, Beden Eğitimi, Yabancı Dil) ile meslekî ve teknik eğitim kurumları meslek dersleri öğretmenliği programları dört yıllık lisans,

•  Eğitim fakülteleri bünyesindeki orta öğretim alan öğretmenliği ile ilgili programlar 3,5+1,5=5 yıllık tezsiz yüksek lisans,

•  Orta öğretim kurumlarına alan öğretmeni yetiştiren Edebiyat, Fen, Fen-Edebiyat, Fakülteleri, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi İlahiyat Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu programları ise 4+1,5=5,5 yıllık tezsiz yüksek lisans

düzeyine getirilmiştir.

SORU : Fen-Edebiyat ve benzeri fakültelerden mezun olanlar pedagojik formasyonu nasıl alacaklar? 

CEVAP : Fen-Edebiyat ve benzeri fakültelerin mezunları pedagojik formasyonu üniversitelerin ilgili enstitülerinde açılan 1,5 yıllık Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirerek almaktadırlar.

(Bu programların hangi üniversitelerde açıldığına ilişkin bilgiler YÖK-Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığından sorulabilir.)

SORU : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları nasıl açılmaktadır?  

CEVAP : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları üniversitelerin talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile açılmaktadır. Bu programlar, varsa Eğitim Bilimleri Enstitülerince yoksa Sosyal yada Fen Bilimler Enstitülerince yürütülmektedir. 

SORU : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için hangi şartları taşımalıyız? 

CEVAP : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans düzeyinde bir programından mezun olmak ve LES sınavında 45 veya daha yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.

SORU : Hangi programlardan mezun olanlar hangi öğretmenlik branşı için baş

0