Cevaplar

2012-11-01T18:40:23+02:00
Eserleri  İntibah Cezmi Celalettin Harzem Şah Vatan Yahut Silistre Zavallı Çocuk Gülnihal Karabela Akif Bey Tahrib-i harabat Evrak-ı Perişan Devri İstila Berika-i Zafer Kanije Muhasarası Tasvir-i Efkar Hürriyet
1 5 1
2012-11-01T18:40:26+02:00

Namık Kemal, dönemindeki gençlere mektuplar yazarak
onların eserlerini tenkit eden ilk tenkitçilerimizdir. Sanatçının hususi
mektupları, Tanzimat devri ve fikir hayatının zengin malzeme kaynağı
olup; dil, edebiyat, sanat ve kültür tarihi açısından önemli bir belge
niteliğini taşır. Namık Kemal, edebiyatımızın gürleyen ve yol gösteren
sesidir. Bu açıdan sanatçının özel mektupları içerik itibariyle çok
yönlüdür.
Çalışmada Namık Kemal’in hususi mektuplarında dil ve
edebiyat üzerine tenkitlerini ele alarak Arap edebiyatı, Fars edebiyatı,
Batı edebiyatı, klasik Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı hakkında
yaptığı tenkitleri değerlendirdik.
Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, dil, edebiyat, özel
mektuplar, tenkit, münekkit/eleştirmen, Arap edebiyatı, Fars
edebiyatı, Batı edebiyatı, klasik Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı.

0