Cevaplar

2012-11-01T18:48:11+02:00

a) Gerçek Uzunluk: GU = HUx ÖlçP

Örnek: Ölçeği 1/200000 olan bir haritada 5 cm’lik uzaklık gerçekte kaç km ‘dir?
Çözüm: GU= HU x ÖlçPd

GU= 5 x 200000
GU= 1000000 cm = 10 km

Burdada görüldüğü gibi ölçek işlemi dışında harita uzunluğu ve gerçek uzunluk işlemlerinde ölçeğin paydasındaki 5 sıfırın silinmesi işlemi kolaylaştırır

b) Harita Uzunluğu:

Örnek: Gerçekte 210 km olan iki merkez arası 1:700000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir

Gerçek uzunluk
Harita Uzunluğu: ---------------
Ölçeğin Paydası

Bu işlemde de işlem sırasında ölçeğin paydasındaki 5 sıfırın silinmesi 210 rahat bir şekilde 7 ye bölünmesini sağlar ve işlemi kolaylaştırır


c) Ölçek Bulma:

Örneğin ölçeği 1/200000 olan bir haritada 1 cm gerçekte 200000 cm (2 km)’dir O halde ölçek, harita uzunluğunun gerçek uzunluğa oranıdır demek doğru olur Budurumda ölçeğin formülü ortaya çıkar:

Harita Uzunluğu (cm)
Ölçek: ----------------
Gerçek uzunluk (km)

Bu işlem sonucu çıkan rakama birim belirtmemişse 5 tane sıfır eklenirAncak işlem m(metre)gibi farklı birimde yapılırsa eklenen sıfır sayısı değişebilir

2-Alan Hesaplamaları:

Alan hesaplamalarında kolaylık olması için harita alanı ve gerçek alan hesaplamalarında ölçeğin payda kareleri alınmadan önce 5 sıfırın silinmesi işlemde kolaylık sağlar

a) Gerçek Alan:

GA = HA× (ÖlçPd )2

Örnek: 1:1500000 ölçekli haritada alanı 3 cm2 olan gölün gerçek alanı kaç km‘dir?

A) 135 B) 225 C) 450 D) 675 E) 750

Çözüm: GA = HA× (ÖlPd)2

GA=3 x (1500000) 2 = 3 x 225 km2

GA=675 km2

b) Harita Alanı:
Gerçek Alan
Harita Alanı : ------------
Ölçeğin Payda Karesi

Örnek: Gerçekte 100 km2 olan bir göl 1:500000 ölçekli bir haritada kaç cm2 ile gösterilir?

Haritada alan :100/(1:500000)karesi devamında paydanın 5 sıfırını silerek kare alırsam
100/(5)karesi :100/25:4 çıkar harita alanı 4cm karedir

0