Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T18:49:22+02:00

1) 1/500000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

gösterilmiştirBuna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır? 

A) 1/10000 B) 1/100000 C) 1/500000 

D) 1/1000000 E) 1/2000000 

2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

hangisi belirler? 

A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon 

C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem 

E) Yerşekillerini gösterme biçimi 

3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile 

batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu? 

A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109 

4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir Bu uzaklık 

haritada 5 cm olarak gösterilmiştirFakat bir başka ha- 

ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştirİkinci hari- 

tanın ölçeği nedir? 

A) 1/220000 B) 1/1100000 C) 1/1400000 

D) 1/2100000 E) 1/4400000 

5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

A) Kroki daha ayrıntılıdır 

B) Planlar daha geniş alanları gösterir 

C) Planın ölçeği daha büyüktür 

D) Krokinin başlığı yoktur 

E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir 

6) Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi- 

risi değildir? 

A) Deniz kıyısından başlarlar 

B) Kapalı eğrilerdir 

C) Birbirleri ile kesişirler 

D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir 

E) Nokta ile de gösterilirler 

7) İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı- 

dakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Konum B) İki nokta arası uzaklık 

C) Dağların yükseltisi D) Eğimli araziler 

E) Nüfus dağılımı 

8) 1/3500000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-

çek alanı kaç km dir? 

A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145 

9) Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası 

1 cm olarak gösterilmiştir 

Haritanın ölçeği 1/2500000 ise İzmir ile Menderes ara-

sı gerçek uzunluk kaç km dir? 

A) 5 B) 25 C) 75 D) 100 E) 125 

10) km 

5 0 5 10 15 20 

Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dirBu çizgi ölçeği-

ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz? 

A) 1/ 100000 B) 1/ 1100000 C) 1/ 10000 

D) 1/ 1000000 E) 1/ 1500000 

11) 1/500000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir 

yer gerçekte kaç km dir? 

A) 10 B) 20 C) 25 D) 50 E) 100 

12) 1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen 

bir sınıf gerçekte kaç m dir? 

A) 24 B) 36 C) 72 D) 86 E) 94 

13) Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakiler- 

den hangisine göre belirlenir? 

A) Başlangıç meridyenine olan uzaklığına 

B) Gece - gündüz süresine 

C) Güneş ışınlarının düşme açısına 

D) Ekvatora olan uzaklığına 

E) Coğrafi konumuna 

14) Bir şehrin alanı 900 km dir Bu şehir bir haritada 25 cm 

ile gösterilmiştirBu haritanın ölçeği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 1/200000 B) 1/360000 C) 1/400000 

D) 1/600000 E) 1/3000000 

15) 1 / 2000000 ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir 

uzunluk 1 / 1000000 ölçekli başka bir haritada kaç 

cm olarak gösterilir? 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 8 

0
2012-11-01T18:49:57+02:00

http://www.sosyal-bilgiler.com/soru-bankasi/138-harita-bilgisi-ve-olcekler-ile-ilgili-testler.html

 

0