Cevaplar

2012-11-01T19:04:53+02:00

yi bir tarihçide bulunması gereken nitelikler; Bakış açısının yeniliği, belgelere hakimiyeti, sentez kabiliyeti, en önemlisi olayların cazibesine kapılmadan tespite yönelmiş olması.
Ayrıca tarafsız(objektif olmalıdır)

“Tarih yazmak,tarih yapmak kadar zordur,yazan yapana sadık kalmazsa, insanlığı yanıltacak bir hal alacaktır”

0
2012-11-01T19:04:58+02:00
Iyi Bir Tarihçide Bulunması Gereken özellikler

Tarihçi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuran kişidir. Tarihçi asla karşısına çıkan, değerlendirecek olduğu olaylar ve kendi arasında bir bağ kurmamalıdır. İyi bir tarihçi, gerçeği değiştirmemeli ve çarpıtmamalıdır. Tarafsız ve nesnel olmalıdır. Aynı belgeler üzerinden birçok farklı yorum yapılabilir önemli olan bu yorumların objektif olmasıdır. Tarihçi, sadece tarih bilgisinden değil, tarihin yan bilim dallarından da beslenmelidir. Antropoloji, arkeoloji, siyaset bilimleri gibi bir çok bilim dalı tarihe kaynak oluştur, tarihçiye ışık tutar. 
Yüz bin yıl geçse de değişmeyecek tarihi gerçekler var elbet ancak bir olayın sayısal olarak tarihini bilmek bir tarihçi için yeterli değildir. Sadece zamanını bildiğimiz tarihi olayları inceleyerek ve yorumlayarak tarihçilik gerçekleşmez. Olayların nedenini, önceki ve sonraki olaylar arasındaki ilişkiyi, neden-sonuç ilişkisini, olayların nerede, ne zaman, kimler arasında olduğu da tarihçiliğin konusudur.

Kaynak: http://www.odevsor.com/iyi-bir-tarih%C3%A7ide-bulunmas%C4%B1-gereken-%C3%B6zellikler-indir-69707.htm#ixzz2AzXCfGko


-Şüpheci olmalıdır.

Tarih bilimi her an değişebilen bir bilimdir. Herhangi bir tarihi belgenin yetersizliği veya sahte olduğu gerçeğini ortaya çıkaracak olan bulunan yeni bir belge tarih bilimi konusundaki bilgilerimizin değişmesine neden olacaktır. Bu yüzden tarihçi tarih konularına şüpheci yaklaşmalıdır. (Örnek verecek olursak Orhun alfabesi G harfi son günlerde K harfi olabilir diye Göktürk Devleti 'ne kitaplarda Köktürk olarak rastlanılmaktadır. Fakat 10 yıl öncesi kitaplarında Köktürk kelimesine rastlayamazsınız.)

 

-Meraklı ve araştırmacı olmalıdır.

Her bilim adamında olması gereken bir özelliktir. Özellikle tarihi konulara merakla yaklaşmalı ve konu üzerinde araştırmalar yapmalıdır. Çünkü tarih bilimini ileriye taşımak isteyen bir bilim adamı asla öğrendikleriyle sınırlı kalmamalı, öğrendikleri yardımıyla yeni buluşlara imza atmalıdır.)

 

-Tarafsız (Objektif) olmalıdır.

Bilim herhangi bir etnik kökene, ırka veya dine mâl edilemez. Olaylara taraflı bir bakış açısıyla yaklaşan tarihçi asla gerçeği göremez ve tarih bilimine büyük katkılarda bulunamaz.

 

 

(Şu an için aklıma gelenler bunlar, aklıma geldikçe düzenleyip buraya aktaracağım...)


0