Cevaplar

2012-11-01T19:06:39+02:00

Organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan CO2, H2O, H2,NH3,CH4, vb. gibi moleküller şimşek,yıldırım ve u.v  ışınların etkisiyle basit organik moleküller haline dönüştü. (Atmosferde oksijen yoktu.)                                                                                                   

                                         Şimşek+Yıldırım 
CO2+H2O+H2+NH3+CH4-------------------Basit organik moleküller 
                                        O2’siz atmosfer

Oluşan organik maddeler yağmur suları ile karaya taşınıp , ısı ve u.v etkisiyle karmaşık kompleks moleküller haline dönüştüler.

                                        (Karada) ısı+U.V 
Basit  organik moleküller ---------------------Karmaşık organik maddeler. 
                                          O2’siz  atmosfer

          Yer kabuğunda oluşan komplex maddeler yağmur suları ile denizlere taşındı. Denizlerde  u.v etkisiyle  komplex moleküllerden sayısız ve karmaşık reaksiyonlarla ilk canlılığın temeli atıldı ve ilkel hücreler (Koaservat) oluştu.

                   (Denizlerde) ısı+U.V+Enzimsel maddeler 
 Komplex organik maddeler ------------------ İlkel hücre (Koaservat) 
                                         O2’siz ortam

İlk canlı oksijensiz ortamda oluşmuştur. İhtiyaç duyulan organik maddeler cansız ortamda inorganik koşullarda sentezlenmekte ve bol miktarda bulunmaktadır. İlkel hücre ihtiyacı olan enerjiyi ortamdaki organik moleküllerden oksijensiz solunumla elde etmekteydi. Bu mekanizma günümüze kadar gelmiştir.(Fermantasyon)

                       İlkel hücre 
Organik madde------------------  Basit organik ve inorganik madde+Enerji 
                          Enzim

Not:Bu yöntemle elde edilen enerji ilkel hücreler için yeterlidir.İlkel hücrelerden bazıları sahip olduğu enzimlerle kendi organik maddelerini inorganik maddelerden üretebilme yeteneğine sahip oldular. Bunun en ilkel şekli kemosentezdi zamanla fotosentez gelişti.  
                
                                   İleri hücre formları               
İnorganik  maddeler---------------------- Organik maddeler 
                          Kemosentez ve Fotosentez  

aLIntı

1 5 1
2012-11-01T19:08:01+02:00

karbondioksit + su = oksijen + glikoz ...............................

0