Cevaplar

2012-11-01T19:07:40+02:00
Erkes, gayrimenkul mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, zarar veren ve komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü ve sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır (Medeni Kanun, Madde 661). Gayrimenkul sahibi kazı ve yapı yaparken komşu gayrimenkullere, onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır (Medeni Kanun, Madde 662). Gayrimenkul sahibi komşunun arazisine taşarak zarar veren ağaç, dal ve kökleri, onun talebi üzerine uygun bir süre içinde kaldırmazsa, komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir. Dalların taşmasına katlanan komşu ise bu dallarda yetişen meyveleri toplama hakkına sahiptir (Medeni Kanun, Madde 664). Gayrimenkul sahibi üst taraftaki araziden kendi arazisine doğal olarak akan suları ve özellikle yağmur, kar ve tutulmamış kaynak sularını kabul etmek zorundadır. Komşulardan hiçbiri doğal suların akışını diğerinin zararına değiştiremez. Alt taraftaki taşınmaza gerekli olan suyu, üstteki arazi sahibi, ancak kendi gayrimenkulü için zorunlu olduğu ölçüde tutabilir (Medeni Kanun, Madde 666). Her gayrimenkul sahibi uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi imkansız veya aşırı ölçüde masraflı olması durumunda, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. Hukuk dilinde buna "mecrayı geçirme hakkı" deniyor. Bu mecrayı geçirme hakkı, hak sahibinin talebi üzerine ve giderleri ödemesi koşuluyla tapu siciline tescil edilebilmekte (Medeni Kanun, Madde 668). Gayrimenkulünden genel yola çıkmak için yeterli geçiti bulunmayan malik, tam bir tazminat karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Kanuni dilde buna "geçit irtifakı tesisi yükümlülüğü" deniyor. Zorunlu geçit, iki tarafın yararı gözetilerek belirlenir (Medeni Kanun, Madde 671). Komşular, komşuluk hukukundan doğan yetkilerin kullanılması için gerekli işlerin giderlerini yararları oranında yüklenmelidirler (Medeni Kanun, Madde 674).
0