Cevaplar

2012-11-01T19:07:43+02:00

nternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir betik dilidir.HTML (Hyper Text Markup Language - İşaretlenmiş Üstün Yazı Dili gibi bir çeviri yapılabilir) en temel web yayını kodlama dilidir. Yayın aktarımı için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanan HTML, diğer bazı programlama dilleri gibi derleme gerektirmeyen düz metin dosyalarından oluşur. Bununla birlikte HTML dosyaları, içeriğinde web sayfasının nasıl görüntüleneceğini belirleyen etiketler ve etiketlerin düzen seçenekleri ile şekillenmektedir. Aslında bir web sayfasının görünen yüzünün arkasında bir çok etiket ve kodlar bulunduğundan emin olabilirsiniz. Web sayfanızda göstereceğiniz tüm içeriğin sunucu tarafından doğru yorumlanarak görünmesini istediğiniz şekilde ekrana yansıtılması için HTML düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla dilerseniz kendi sayfanızı tasarlayın, dilerseniz hazır sistemler kullanın, HTML bilgisi işiniiz daima kolaylaştıracaktır.  

HTML dilinde kodlanmış bir dosyanın uzantısı .html ya da .htm olacaktır. HTML dosyaları aynı zamanda güncel bir çok sunucuda varsayılan olarak çağırılan dosyalardır. Sunucu başka bir şekilde yapılandırılmadıysa, o sunucuda barınan bir alan adının yayın dizini çağırıldığında ziyaretçi ekranına gelen dosya index isimli html dosyası olacaktır. Özellikle Unix - Linux tabanlı sunucularda ilk çağırılan dosyalar index.html, index.htm, default.html, default.html olup Windows tabanlı sunucularda default isimli dosya tercih edilmektedir. Bunlar genel yapılandırmalar olup elbette sunucu yönetimince farklı bir yapılandırma tercih edilmiş olabileceğinden kesinlik arz etmez.

HTML, her türlü web programlamasında kullanılmakta olan temel dildir. Ancak güncel web projelerinde dinamik içerik ihtiyacı sebebiyle HTML tek başına yeterli olmamakta, bununla birlikte diğer dillerde de gömülü olarak kullanılabilmektedir. Böylelikle HTML'in statik ya da dinamik tüm web sitelerinde kullanıldığını söyleyebiliriz. 

HTML dosyalarının düz metinlerden ibaret olacağını belirtmiştik. Bu sebeple bir HTML dosyası oluşturmak için notepad gibi basit bir metin düzenleyici ya da Notepad++ gibi gelişmiş metin-kod düzenleyiciler veya web yayıncıları için geliştirilen Frontpage, Dreamwever gibi profesyonel düzenleyiciler tercih edebilirsiniz.

2 4 2
En İyi Cevap!
2012-11-01T19:08:25+02:00

HTML (Hyper Text Markup Language) internet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir betik dilidir. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP (Hyper TextTransfer Protocol) kullanılır. HTML dosyaları sunucu bilgisayarın sabit diskinde .html ya da .htm uzantısı ile saklanır. Yazdığımız html dosyaları düz yazı dosyalarından başka bir şey değildir. Yani yazdığımız html dosyalarını bir C ya da Pascal programında olduğu gibi bir derleyici ile derlememize gerek yoktur. Bir siteye girdiğimiz zaman bize görüntülenen ilk sayfa index.html, index.htm, index.asp, index.php ya da default.htm dosyalarından birisidir.index.* dosyaları UNIX ve türevi sunucu sistemler, default.htm dosyasıda WinNT ya da türevi sistemler için giriş sayfası olur. Yukarıda saydıklarımın dışında uzantısı değişik birçok biçemdeki sayfalar da sunucu sistemin ayarları değiştirilerek giriş sayfası yapılabilir. 

3 3 3