Cevaplar

2013-06-25T21:40:52+03:00
1. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ II. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİA. ANALİTİK DÜZLEM 2006 / ÖSSBir düzlem üzerinde, başlangıç noktaları ortak ve birbirine dik olan iki sayı ekseni-nin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi; üzerinde dik koordinat sistemi bulu-nan düzleme analitik düzlem denir. K y Analitik düzlemde her nokta, bu noktadan ek- E D senlere çizilen diklerle bulunan bir (a, b) gerçel B A A(a,b) C L b sayı ikilisi ile temsil edilir. a ve b gerçel sayıları- • na noktanın koordinatları denir.1 gerçel sayısı a Birim karelere bölünmüş bir kâğıt üzerinde A, B, 2. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ II. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİA. ANALİTİK DÜZLEMBir düzlem üzerinde, başlangıç noktaları ortak ve birbirine dik olan iki sayı ekseni-nin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi; üzerinde dik koordinat sistemi bulu-nan düzleme analitik düzlem denir. y Analitik düzlemde her nokta, bu noktadan ek- senlere çizilen diklerle bulunan bir (a, b) gerçel A(a,b) b sayı ikilisi ile temsil edilir. a ve b gerçel sayıları- • na noktanın koordinatları denir. a gerçel sayısı • noktanın apsisi, b gerçel sayısı noktanın ordi- x O• a natıdır. Buna göre; x eksenine apsisler ekseni,y eksenine de ordinatlar ekseni denir.x ekseni üzerinde noktalar (x, 0) biçimindedir. y ekseni üzerindeki noktalar (0, y) bi- 2 3. A. ANALİTİK DÜZLEMBir düzlem üzerinde, başlangıç noktaları ortak ve birbirine dik olan iki sayı ekseni-nin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi; üzerinde dik koordinat sistemi bulu-nan düzleme analitik düzlem denir. y Analitik düzlemde her nokta, bu noktadan ek- senlere çizilen diklerle bulunan bir (a, b) gerçel A(a,b) b sayı ikilisi ile temsil edilir. a ve b gerçel sayıları- • na noktanın koordinatları denir. a gerçel sayısı • noktanın apsisi, b gerçel sayısı noktanın ordi- x O• a natıdır. Buna göre; x eksenine apsisler ekseni,y eksenine de ordinatlar ekseni denir.x ekseni üzerinde noktalar (x, 0) biçimindedir. y ekseni üzerindeki noktalar (0, y) bi-çimindedir.O(0, 0) noktasına başlangıç noktası ya da orijin denir.Koordinat sistemini oluşturan eksenler analitik düzlemi dört bölgeye ayırır. Eksen-ler bu bölgelerin hiçbirine dâhil değildir. y 3 4. 5 Sayfa 7 yen A(–4, 6) x B O ABO bir üçgen [BA] ⊥ [OA] A(–4, 6) Yukarıdaki verilere göre, |BO| uzunluğu kaç birimdir?zerinde olduğundan 13 4 5. y eksenine de ordinatlar ekseni denir.x ekseni üzerinde noktalar (x, 0) biçimindedir. y ekseni üzerindeki noktalar (0, y) bi-çimindedir.Sayfa 3O(0, 0) noktasına başlangıç noktası ya da orijin denir.Koordinat sistemini oluşturan eksenler analitik düzlemi dört bölgeye ayırır. Eksen-ler bu bölgelerin hiçbirine dâhil değildir. y P(x, y) noktası; II. bölge I. bölge (–, +) (+, +) x > 0 ve y > 0 ise I. bölgede x x < 0 ve y > 0 ise II. bölgede III. bölge IV. bölge x < 0 ve y < 0 ise III. bölgede (–, –) (+, –) x > 0 ve y < 0 ise IV. bölgededir.ÖRNEKAnalitik düzlemde A(4 , n + 2) noktası x ekseni üzerinde, B(m –4, 6) noktası y 5 6. Analitik düzlemde A(n+2, m–1) noktası orijini gösterdiğine göre, P(n, m) noktası hangi böl- gededir?gesinde II 6 7. Sayfa 4 Analitik düzlemde A(2a, b+3) noktası x ekse- ni üzerinde olduğuna göre, B(1 + a2 , b + 4) noktası hangi bölgededir? Iedir. 7 8. r. Analitik düzlemde A(a · b, a – b) noktası II. bölgede olduğuna göre, B(a , b) noktası ka- çıncı bölgededir?e, a nın IV 8 9. a > –6 ve a < 2 koşulunu sağlayan a değerleri –6 < a < 2 aralığındadır.–5 + (–4) + (–3) + (–2) –1 + 0 + 1 = –14 olur.B. İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIKA(x1, y1) ve B(x2, y2) noktaları verilsin. A ve B noktaları arasındaki uzaklık, [AB] doğ-ru parçasının uzunluğudur. y y1 A |AB|2 = |BC|2 + |AC|2 y1–y2 B |AB|2 = (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2 y2 • C x1–x2 |AB| = (x1 - x2) 2 + (y1 - y2) 2 x O • x2 x14 9 10. Analitik düzlemde A(6, –3) ve B(1, 9) nokta-kaçtır? ları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 13 10 11. Doğrunun Analitik İncelenmesi Ive y ekseni Analitik düzlemde; A(n – 3, 2 – m) ve B(n + 1, –1 – m) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 5 11 y 12. birimdir?ndan Şekil hatalı çizilmiş doğrusunu biz çizelim. 13 y B ll P x O ll A Şekildeki analitik düzlemde [PB] ⊥ [PA], |PA| = |PB|, A(–3, –5) ve P(0, –1) dir. Buna göre, |AB| uzunluğu kaç birimdir?ğun- 5 2 12 13. (–5,1) Sayfa 10 2009 / ÖSS A B(0,4) D(x,y) x O C(3,0) Dik koordinat düzlemi üzerine şekildeki gibi ABCD karesi yerleştirilmiştir. Buna göre, D noktasının koordinatlarının top- lamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10lur. 13 14. Doğrunun Analitik İncelenmesi I A(x1, y1) noktasının orijine uzaklığı, y A(x1, x2) 2 2 |OA| = x1+x2 y1 olur. • x O(0,0) x1 A(x1, y1 ) noktas›n›n; x eksenine uzakl›¤› |y1|, y eksenine uzakl›¤› |x1| dir. 14 15. Analitik düzlemde; A(3, –1) ve B(a, 2) nokta- ları orijine eşit uzaklıkta olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?1| dir. –6ç birimdir? 15
0