Overpopulation causes many problems.The first problem is unemployment. There aren’t enough sources of jobs for all people so only the most qualified ones get a job.Others can’t support their families.The second problem is poverty. When there is overpopulation, natural resources like water or food aren’t enough fors o many people.That means there is a lot thirst and hunger in the world.The last problem is the high level of pollution.There is a great amout of pollution because a lot of people go to work by car.Also people produce a lot of litter and this pollutes both water and the land.Shortly, the more people fil lup the world, the more problems we have. A)Answer the questions according to the text above (3*3=9) 1.Why do only the most qualified people get a job?= 2.Why is there a great amount of pollution?= 3.Haw many problems are mentioned in the text ? = B)Write TRUE (T) or FALSE (F) according to the text (5*3=15) 1.The more people live in the world the more problems we have= 2.When there is overpopulation natural resources are enough for all people= 3.Thist and hunger are the reasons for overpopulation= 4.Whenever people go to work by bus they conribute to pollution= 5.People who have qualifications can get a job very easily= C)Fill in the sentences with the verbs in the bracket (5*3=15) 1.Look! The students …………………………. football in the garden now(play) 2.Her uncle………………….…….………. in the garden at the moment(work) 3.The birds ………………………..………………….. every year (migrate) 4. They never ………………………………..… to bed late on week days (go) 5.We usually ……………………………..…… our holiday in Bodrum (spend) D)Fill in the blanks with “ a / an / the ” (10*1=10) 1.A: Who is that man B: He is ………..…………… new manager. 2.Pete is ……………..… teacher at …………. college. He is also ………… the new coach of the school basketball team. 3. A:Where is Mr. Black? B: He is ………………….….office 4.A:Is your sister ………………..…. engineer or ……..……… nurse? B: She is ………………………… engineer. 5.I bought ……………….... expensive bag. …….……… bag is really nice. E)Fill in the blanks with “ some / any ” (5*3=15) 1.A:Is there …………………… butter in the fridge? B: Yes, there is ……………… butter in the fridge. 2.A: I haven’t got ………………. pencils. Have you got …….. ones? B: No, I’ m sorry, I haven’t got ……………. pencils, either F)Fill in the blanks with “Theirs/ His/Its/Yours/My/ Our / Her ” (7*2=14) 1.This is my dog “Lessly”. ………………………… ears are very big 2. my brother is good at cooking. ……………….. best dish is Mantı. 3.Are yo new at this school?Is it …………………. first day here? 4.I have a lot of dresses, but …………………… favourite is the black one. 5. My grandparents live in the countryside. ………… house is very nice 6.Ahmet never washes ……………………. Car.It is always dirty. 7. My sister and I love science fiction films. ……….. room is full of DVDs G)Put the dialogue into correct order (6*1=6) 1. a (....) It is behind the ATM b(.…)Thank you. c(….) Excuse me, where is the toilet? 2. a(….) The telephone box is opposite restaurant b(….) I want to phone my friend c(….) Thank you very much H)Put the sentences into correct order to make a dialogue (6*1=6) a (……..) That’s 4.50 £ b (…….) Sure. Would you like anything else? c (…….) No, thank you. How much is it? d (…….) Can I have a pizza, please? e (…….) Hello. What would you like to have? f (……. ) Here you are. I)Fill in the sentences with the words in the box (5*2=10 ) “ write / send / insert / choose / press “ 1. First, ………………... on “message”. Then write a message and ………… 2. …………….. the address.Then press “enter”. Follow the instruction. 3. …………… your card and enter your password. 4. ……………. a destination.Then , the date and time arkadaşlar bunun cevabı lazım bana :D

2

Cevaplar

2012-11-01T19:17:32+02:00

aşırı nufüslanma konusu

 

1 1 1
2012-11-01T19:24:59+02:00

Aşırı nüfus birçok olmamasıdır.Araştırmamızda ilk sorunu işsizlik neden olur. En kaliteli olanları job.Others kendi families.The ikinci sorun yoksulluktur bakamam olsun sadece tüm insanlar için işleri yeterli kaynak yok. Overpopulation olduğunda, su veya yiyecek gibi doğal kaynaklar birçok people.That o kadar fors değil Dünyası son sorunun bir çok susuzluk ve açlık pollution.There yüksek düzeyde kirlilik büyük bir amout olduğunu var demektir Bir sürü insan car.Also insanlar tarafından işe gitmek çöp bir sürü üretmek ve bu su ve land.Shortly hem kirleten, çünkü daha fazla kişi fil lup dünya, daha fazla sorun biz var. A) 1.Why en nitelikli insan? = 2. Neden orada kirlilik büyük bir miktarı nedir? = 3.Haw birçok sorunlar söz konusu olduğunda bir iş olsun sadece yapmak (3 * 3 = 9) Yukarıdaki metne göre soruları yanıtlayın metin? = B) yazın DOĞRU (T) veya (5 * 3 = 15) 1.The fazla insan dünyada biz = 2.Bir var fazla sorun yaşadıklarını metne göre (F) YANLIŞ overpopulation doğal kaynaklar için yeterli söz konusudur tüm insanlar = 3.Thist ve açlık 4.Whenever insanların kirliliğine onlar katkıda bulunmaktadırlar nitelikleri çok kolay bir iş bulabilirim var = 5.People otobüsle işe gitmek aşırı nüfus = için nedenleri vardır = C) fiiller ile cümleler doldurun parantez içinde (5 * 3 = 15) 1.Look! Öğrenciler ............................... Şimdi bahçe (oyun) 2.Her amcası futbol ....................................... an (iş) 3.the kuşlar bahçede .................................................... her yıl (göç) 4. Onlar ......................................... (go) genellikle 5.We hafta içi her gün geç yatağa asla ......................................... Bodrum'da bizim tatil ( bu adam B: O'dur .......................... Yeni müdür.) D) "a / an /" (10 * 1 = 10) 1.A Boşlukları doldurun harcamak 2.Pete olduğunu .................... öğretmeni ............. kolej. O da ............ okul basketbol takımının yeni teknik direktörü. 3. A: Bay Black nerede? B: O .......................... ofis 4.A şudur: Kızkardeşin mi ........................ mühendis veya ................. hemşire? B: Öyle .............................. mühendisi. 5.i aldım ...................... pahalı çantası. ................ Çanta gerçekten güzel. E) ile boşlukları doldurun "bazı / tüm" (5 * 3 = 15) 1.A: var mı ........................ buzdolabına tereyağı? B: Evet, var .................. buzdolabına tereyağı. 2.A: Ben yok ................... kalem. Eğer var mı ........ olanlar? B: Hayır, özür dilerim, ben yok ................ kalem, ya F) "Onlarınki / His / Onun / Sevgiler / Benim / Bizim / Onun" (7 * 2 = 14) 1.Bu "leri" Benim köpek ile boşlukları doldurun. .............................. Kulakları 2 çok büyük. Kardeşim yemek iyidir. .................... iyi yemek Mantı olduğunu. Bu okulda yeni 3.Are yo? Mi ...................... Burada ilk günü? 4.I elbiseler çok şey var, ama ........................ sevdiğiniz siyah biridir. 5. Benim dedesi kırsal kesimde yaşıyor. ............ Evi 6.Ahmet yıkar asla çok güzel ......................... Car.It her zaman kirli. 7. Ablam ve ben bilim kurgu filmleri seviyorum. ........... Oda doğru sırayla (6 * 1 = 6) 1 içine diyaloğu koyun) DVD'ler G doludur. a (....) Bu ATM b (....) arkasında teşekkür ederiz. tuvalet nerede c (....), Afedersiniz? 2. a (....) telefon kutusu bir diyalog (6 * 1 = 6) yapmak doğru sırayla içine cümleler koyun karşısındaki restoranda b (....) Seni çok H teşekkür ederim arkadaşım c (....) telefon istiyorum) a (........) Bu £ b (.......) Tabii 4,50 bulunuyor. Başka bir şey ister misiniz? c (.......), No thank you. Ne kadar? Ben, bir pizza d (.......) lütfen alabilir miyim? e (.......) Merhaba. Ne alırdınız? f (.......) Buyrun. I) kutu (5 kelime ile cümle doldurun * 2 = 10) 1 "eklemek / tercih / basın / gönderme / yazmak". İlk olarak, ..................... "mesaj" üzerine. Sonra bir mesaj ve ............ 2 yazın. ................. address.Then basın "girin". Talimatları uygulayın. 3. ............... Kartınız ve şifrenizi girin. 4. ................ Bir destination.

0