Cevaplar

2016-01-02T16:19:31+02:00
Mezopotamya, Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir.
 İklimin elverişli olması, ırmaklarından sulamada yararlanılması, topraklarının verimli olması ve göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle çok sayıda uygarlığı taşımıştır.
Mezopotamya uygarlıkları Sümerler'in meydana getirdiği yüksek temeller üzerine kurulmuştur.
Daha sonra Akadlar, Babiller, Asurlar ve Elamlar bu kültürü devam ettirmişlerdir.

Alıntı değildir.
0