Cevaplar

2012-11-01T19:41:37+02:00

Cevap: tohumların yayılma yolları cevabı

Tohumlar bitkilerin nesillerini sürdürmelerini sağlar Bazı meyveler tek tohumluyken, bazıları çok sayıda tohuma sahiptir Tohumların farklı büyüklük, şekil ve sayıda olmaları farklı çevre şartlarına uyma yeteneklerini artırır ve nesillerinin devamını sağlar
Akçaağaç tohumları helikopter pervanesi gibi dönerek düşer At kestanesi ağacının yeşil renkli dikenli meyveleri içinde gelişen tohumlar, meyve olgunlaşınca yere düşer Karahindiba bitkisinin tohumları rüzgârla çevreye dağdır Böğürtlen, kuşlar tarafından yenilir ve tohumları kuşların dışkısıyla toprağa karışır Tohumlar rüzgârla, suyla, hayvanlara yapışarak ya da hayvanlar tarafından yenilerek yayılır


Bitki tohumlarının yayılma yolları neler
Bitki tohumları iki yolla yayılır;
Aktif yayılma (otokori): Bitki tohumu yere düşüp yayılır
Pasif yayılma (allokori): Bitki tohumu yayıcılar tarafından yayılır, kuşlar, böcekler vs
2 3 2