Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T19:49:16+02:00

Father / fa:dı/ : baba
Mother / madı/ : anne
Brother / bradı/ : erkek kardeş
Sister / sistı/ : kız kardeş
Grandmother / grandma:dı/ : büyük anne
Grandfather / grandfa:dı/ : büyük baba
Uncle / ankıl/ : dayı, amca
Aunt / a:nt/ : teyze, hala
Wife / wayf / : kadın eş
Husband / hazbınd/ : erkek eş , koca
Daughter / do:tı/ : kız evlat
Son / san/ : oğul
Parents / peırınts/ : evebeyn
Friend / frend/ : arkadaş
Cousin / k^z’ın/ : kuzen
Elder sister / el’dır sistı/ : abla
Elder brother / el’dır bradı/ : ağabey, abi
Bride / brayd/ : gelin
Son-in-law / san inlo/ : damat
Step mother,father / step madı,fa:dı/ : üvey anne, baba
Step sister,brother / step sistı, bradı/ : üvey kız yada 

üvey erkek kardeş

Father in law / fa:dı inlo/ : kayınpeder
Mother-in-law / madı inlo/ : kaynana
Darling / darling/ : sevgili/ m/ 
Neighbour / neybır/ : komşu
Baby / beybi/ : bebek

0
2012-11-01T19:49:44+02:00

My mother name is ....

My father name is ....

My brother name is ...

My sister name is ...

0