Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T20:01:26+02:00

www.orenmekan.com.tr  gir hepsi varrrrrrrrrrrrrrr

0
2012-11-01T20:01:34+02:00
Yalın hâl [değiştir]

Kelimelerin hâl eki almamış hâlidir. Başka dillerde nominatif olarak bilinir.

Çoğul eki, iyelik eki ya da tamlama eki almış sözcükler de yalın durumdadır.Hiç bir ek alamaz.

ben sen o biz siz onlar -i hâli (belirtme hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -i, -ı ya da -u eki almış hâlleridir. Adın belirtme durumu eki, adın sonuna geldiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Yüklemin neyi, neleri, kimi, kimleri belirttiğini gösterir. Başka dillerde akusatif olarak bilinir.

beni seni onu bizi sizi onları

Annem bizi eve götürdü.

-e hâli (yönelme hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -e ya da -a eki almış hâlleridir. Adın yönelme durumu sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümce yapar. Yüklemin bildirdiği eylemin nereye yöneldiğini gösterir. Başka dillerde datif olarak bilinir.

bana sana ona bize size onlara

Annem beni okula götürecek.

-de hâli (bulunma hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -de ya da -da almış hâlleridir. Bu ekler sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümce yapar. Yüklemin bildirdiği eylemi gösterir. Hint-Avrupa dillerinde mevcut olmayan bu zamana bu dillerde lokatif de denmektedir.

 

bende sende onda bizde sizde onlarda -den hâli (ayrılma hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -den ya da -dan eki almış hâlleridir. Adın ayrılma durumu nereden ayrıldığımızı gösterir. Bu ek sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar. Hint-Avrupa dillerinde mevcut olmayan bu zamana bu dillerde ablatif de denmektedir.

benden senden ondan bizden sizden onlardan  
1 4 1