Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T20:19:57+02:00
10. SINIF MATEMATİK KİTABI PAŞA YAYINCILIK

ALIŞTIRMALAR:

3. Aşağıdaki polinom fonksiyonlardan hangileri lineer, hangileri ikinci, hangileri üçüncü derece fonksiyonlardır?

a. f(x) = 3 - 2x + x üzeri 2 b. f(x) = 1 + x c. f(x) = x + x üzeri 2 + x üzeri 3 ç. f(x) = 3 d. f(x) = -4x + 2 e.f(x) = 2x üzeri 3 + x üzeri 2 - 4


5. Aşağıdaki polinom fonksiyonlarda istenilen değerleri hesaplayınız.
köklü sayılar olduğu için yazamadım.


6. f, ikinci derece polinom fonksiyondur. Baş kat sayı 4, sabit terim -3 ve f(1) = -1 ise f(x) polinomunu yazınız.


7. f(x) = 2x - 3 polinom fonksiyonu veriliyor : 

a. f( x + 1 ) - f( x )

b. f( x + 2) - f( x ) ifadelerini hesaplayınız.


8. f( x ) = x üzeri 2 + x - 2 polinom fonksiyonunda, x değişkeni 1 artırılırsa fonksiyondaki değişim ne olur ?


9. Aşağıdaki polinom eşitliklerde; a, b ve c sayılarını bulunuz.

a. ax4+ (b – a) x üzeri3+ x üzeri2 – 4 = (a–1) x üzeri3– bx üzeri2+ c

b. a(x–2) + b(x–3) = ax + 4

c. a(x–1) (x+1) + b x (x–1) + cx(x+1) = x üzeri2– x – 4

ç. a(x üzeri2+ 1) + x (bx + c) = 3x + 2

d. x üzeri6+ 3x üzeri5– 5x üzeri3+ 3x – 1 = (x üzeri2+ ax + b)üzeri3 (küpü )

(d de x yerine uygun bir sayı yazarak önce b yi bulunuz.)


10. Aşağıdaki eşitliklerden hangileri polinom eşitlik değildir, neden ?

a. 3 x üzeri 2 + 6x - 4 = 3 x üzeri 2 + 6x - 4

b. (x - 1) (x + 1) = x üzeri 2 - 1

c. x üzeri 2 - 5x = = 2x + 4

ç.(x - 1) ( x üzeri 2 + x + 1) = x üzeri 3 - 1

d. x üzeri 3 - 1 = (x - 1) üzeri 3

e. x üzeri 4 + 2x üzeri 2 + 3 = x üzeri 4 + x üzeri 2 + x + 3

ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.....

0
2012-11-01T20:20:05+02:00

tamam canım hemen çözüyorum

0