arkadaşlar sorulara cevap istiyorum şimdiden teşekkürler :)

1)Kuran-ı Kerimde techid inancını konu alan sure nedir mealini yazın.

2)Çok tanrıcılık dinlerine örnek verin.

3)Tek tanrıcılığı savunan ilahi dinleri yazın.

4)İslam inancına göre çok tanrıcılık durumunu asla kabul etme.Bu durum kur'anda ne kabul edilir.Hangi ayette açıklanmıştır.

5)Satanizmin zararları nelerdir.

6)Kur'an-ıKerimde satanizme ve şeytana uymamamız gerektiği ile ilgili uyanlar hangi ayetlerle açıklanmıştır.

7)Evreni ve vanlıları yansıtanın Allah olduğunu ispat eden ayetler nelerdir.

8)İnsanın evrendeki konumu nedir? ve bu konumu hangi özellikleriyle kazanmıştır.

9)Allah'ın insanı yaratmasının amacı Kur'an-ıKerimde hangi ayetle açıklanmıştır.

10)Allah'ın emir ve yasaklarına uymanın peygamberimizin hayatını örnek almanın insanun ruhi hayatı üzerine olumlu etkilerini açıklayın.

11)Yüce varlığa sığınma,bağlanma yardımını isteme insanın temel ihtiyacıdır.Bu ihtiyacını gidermek için hangi zamanlar nasıl dua edilir?

12)Dinin insan hayatında hangi konularda aydınlıttığını maddeler halinde yazın

13)Dinin birey ve toplumu ilgilendiren pek çok konudaki öğütlerini ayetlerle ve örneklerle açıklayın.

14)Bir müslüman doğduğunda ona yapılacak ilk dini görev nedir

15)İnsanların din duygusunun doğuştan geldiğini bilim adamları nasıl değerlendirmişlerdir. Yani ateizmi bilim nasıl çürütmüştür.

16)Kelime-i Tevhid nedir? anlamını yazın

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-01T20:21:14+02:00

 

  Arapça Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı 1. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Kul hüvellâhü ehad. De ki: "O ALLAH, (eşsiz, benzersiz) bir tek'tir." 2. اللَّهُ الصَّمَدُ Allâhüssamed. O Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir). 3. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Lem yelid ve lem yûled. "(O) doğurtmadı/doğurmadı (hiç kimsenin babası veya annesi değildir) ve doğmadı (hiç kimsenin çocuğu değildir)." 4. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Ve lem yekün lehû küfüven ehad. "Hiçbir şey O'na asla denk (ve benzer) değildir."
1 5 1
2012-11-01T20:21:54+02:00

24- Allah’ın güzel sözü neye benzettiğini görmüyor musun? O, onu yerin derinliklerine kök salmış ve dalları göğe tırmanan yararlı bir ağaca benzetiyor.

25- O ağaç sürekli olarak meyva verir. İnsanlar öğüt alsınlar diye Allah onlara çeşitli öğütler verir.

26- İğrenç söz de kökü yerden kesilmiş, dik duramayan acı meyvalı bir ağaca benzer.

27- Allah, gerek dünya hayatında, gerekse ahirette mü’minleri değişmez söze bağlı tutar. Allah zalimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar.

Kökü sağlam, dalları göklere tırmanan güzel bir ağaca benzeyen güzel söz ile dik duramayan ve kökü de yerden kesilmiş iğrenç bir ağaca benzeyen iğrenç sözün oluşturduğu sahne, genelde surenin atmosferinden, peygamberler ile onları yalanlayanların hikâyesinden, özelde de her iki grubun akıbetinden alınmış bir sahnedir. Burada peygamberlik ağacı ve bu ağaca yansımış peygamberlerin babası Hz. İbrahim’in gölgesi net bir şekilde görülmektedir. Bu ağaç her dönemde güzel ve tatlı meyveleri vermektedir… Peygamberlerden biridir bu meyve… İman, iyilik ve canlılık meyvesini vermektedir…

Fakat bu örnek, surenin ve surede ele alınan hikâyenin atmosferi ile uyuşmakla birlikte, bundan daha engin ufukları; daha geniş bir alanı, daha derin bir gerçeği ifade etmektedir.

Hiç kuşkusuz güzel söz -yani gerçek söz- tıpkı güzel bir ağaç gibidir. Sağlam, görkemli ve bol meyvelidir. Sağlamdır, kasırgalar ne kadar amansız olurlarsa olsunlar onu yerinden sökemez. Batıl rüzgârları onu sarsamaz. Tağutların balyozları onu etkilemez. Kimi dönemlerde bazılarınca yokolma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı zannedilse bile sağlamdır, uludur. Kötülükten, zulümden ve azgınlıktan hep yüksektir. Kimi zamanlar onun batıl tarafından yerinden sökülüp boşluğa atıldığı sanılsa bile meyvesini vermeye devam eder. Bu ağaç ve meyveleri hiç eksik olmaz. Çünkü bu ağacın tohumları gün geçtikçe artan ruhlarda yeşermektedir.

Aynı şekilde iğrenç söz -yani batıl söz- tıpkı iğrenç bir ağaç gibidir. Kabarır, yükselir, dal-budak salar. Bu yüzden bazı insanlar onun güzel ağaçtan daha iri, daha güçlü olduğunu sanabilirler. Hatta toprağın dışındadır. Onun bu görkemi geçici bir süre içindir, sonra tekrar yere yıkılacaktır. Sağlamlığı, kalıcılığı sözkonusu değildir.

Bunlar salt birer örnek değildirler. Sırf iyileri desteklemek, onları yüreklendirmek amacına yönelik olarak söylenmiş sözler değildir bunlar. Kimi dönemlerde gerçekleşmesi gecikse de hayatta yaşanan bir realitedir bu.

0