Cevaplar

2012-11-01T20:39:04+02:00
TARİHİN DİĞER BİLİMLERLE MÜNASEBETİ


• COĞRAFYA: Tarihî olayların meydana gelişinde,insan topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgelerin önemini inceler.• ARKEOLOJİ: Kazı bilimidir.Tarihî buluntuların ne zaman ve kimler tarafından yapıldıklarını araştırır ve değerlendirir.• KRONOLOJİ: Takvim bilgisidir. Tarihî olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.• ETNOGRAFYA: Toplumların örf, âdet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır.• PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.


• EPİGRAFYA: Anıtlar üzerine yazılmış kitâbeleri (yazıtları) inceleyen bilim dalıdır.• NÜMİZMATİK: Diğer adı "meskûkât" olup,eski paraları incele• FİLOLOJİ: Dil bilimidir.Tarihte yaşamış topluluklarla günümüzdeki milletlerin dillerini inceler.

• ANTROPOLOJİ: Toplumların sosyal ve kültürel yapılarını inceleyen bilim dalıdır.• SOSYOLOJİ: Sosyal olayları inceler.Sosyal olayların kaynaklarını ve kanunlarını tespit eder.

• KİMYA: Karbon 14 deneyi ile tarihî buluntuların yaşayışını belirler.• DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmî belgeleri,fermanları, beratları inceleyen bilim dalıdır.
3 3 3
2012-11-01T20:51:58+02:00

TARİHİN DİĞER BİLİMLERLE MÜNASEBETİ 


• COĞRAFYA: Tarihî olayların meydana gelişinde,insan topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgelerin önemini inceler.• ARKEOLOJİ: Kazı bilimidir.Tarihî buluntuların ne zaman ve kimler tarafından yapıldıklarını araştırır ve değerlendirir.• KRONOLOJİ: Takvim bilgisidir. Tarihî olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.• ETNOGRAFYA: Toplumların örf, âdet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır.• PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.


• EPİGRAFYA: Anıtlar üzerine yazılmış kitâbeleri (yazıtları) inceleyen bilim dalıdır.• NÜMİZMATİK: Diğer adı "meskûkât" olup,eski paraları incele• FİLOLOJİ: Dil bilimidir.Tarihte yaşamış topluluklarla günümüzdeki milletlerin dillerini inceler.

• ANTROPOLOJİ: Toplumların sosyal ve kültürel yapılarını inceleyen bilim dalıdır.• SOSYOLOJİ: Sosyal olayları inceler.Sosyal olayların kaynaklarını ve kanunlarını tespit eder.

• KİMYA: Karbon 14 deneyi ile tarihî buluntuların yaşayışını belirler.• DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmî belgeleri,fermanları, beratları inceleyen bilim dalıdır.

0