Cevaplar

2012-09-25T14:52:18+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1878 tarihli Berlin Antlaşmasında umduğunu bulamayan Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Bosna-Hersek'in ilhakı ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti.

1912 yılında bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan ve Karadağ da katıldı.

Uzun zamandır beklenen, bu savaş 18 Ekim 1912 tarihinde başladı. Balkan Devletleri, özellikle Makedonya'yı paylaşmak için fırsat arıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizlerden, yararlanmak isteyen Balkan Devletleri, bu tarihte savaş ilan ettiler.

Savaş Düzeni ve Planları [değiştir] 1.Balkan Savaşı Öncesi Balkanlar Yaralı Osmanlı askerleri.

Savaş başladığında Osmanlı savaş düzeni toplamda 12.024 subay,324.718 asker,47.960 yük, binek hayvanı ve savaş atı 2.318 top ve 388 makineli tüfekten oluşmaktadır. Bunlardan 920 subay ve 42.607 askerde geri hizmette idi böylece 3 orduya dağılmış 293.206 subay ve asker kalıyordu ve bunlarda 4 orduya bölünmüştü.[1] Bunun tam karşısında ise 3 slav ittifak gücü (Bulgaristan,Sırbistan,Karadağlılar) genişleme planları içinde ordularını konuşlandırmıştı. Sırplar ve Karadağlılar Sancak eyaletinde,Bulgar ve yine Sırplar Makedonya'da veTrakya'da idi ve 346.182 askerden oluşan Bulgar ordusu Trakyayı hedeflemişti karşısında 96.273 asker ve 26.000 garnizon askerinden oluşan Osmanlı Trakya ordusu (doğu ordusu) bulunmakta idi.[2] Bu sayı Hall ve Erickson'un 1993 basımı "the Turkish Gen. Staff's study" adlı eserinde ise toplamda 115,000 olarak gösterilmektedir. Kalan Osmanlı ordusu ise 200.000 kişi idi[3] Makedonya'da konuşlu idi karşısında ise 234.000 sırp ve 48.000 bulgardan oluşan Sırp komutanlığının emrinde bir ordu ve 115.000 kişilik Yunan ordusu bulunmaktaydı. Bağımsız statik muhafız güçlerinden oluşan tahkim edilmiş Yanya ve İşkodra şehirlerine doğru Osmanlı Makedonya ve Vardar ordularında karşı (batı ordusu) dağılmış vaziyetteydi Yunanlılar Epir ve İşkodraya doğru mevzilenmiş iken kuzey Arnavutlukta Karadağlılarda Osmanlıya karşı mevziilenmişti.

Bulgaristan [değiştir]

Bulgaristan askeri açıdan bağımsızlığını kazandıktan kısa süre sonra Balkan Devletleri içindeki en güçlü orduya sahip devletlerden biri oldu. 4 devletin en güçlüsü, büyük, rus ve yabancı yardımları sayesinde oluşturulmuş iyi donanımlı, iyi eğitimli ve güçlü bir orduya sahipti.[4] Bulgaristan'da 4.3 milyon nüfusa karşılık 599,878 askerden oluşan bir ordu bulunmaktaydı.[5] 9 piyade tümeni, 1 süvari tümeni ve 1,116 topu bulunmaktaydı.[4] Ülkeyi yöneten Çar Ferdinand ordunun görünen komutanıydı, ama fiili komutan General Michail Savov'du. Ama Bulgaristan donanma yönünden ise küçük bir güce sahipti, donanma sadece 6 torpido bottan ibaret ve en fazla Karadeniz boyunca operasyon yapabilecek haldeydi.[6]

Bulgaristan bu durumda savaş hedefi olarak Trakya ve Makedonya'ya yı hedeflemişti. Ana kuvvetler Trakya'da 3 ordu şeklinde teşkilatlanmıştı.Bulgar 1.Ordusu 79.370 askerle general Vasil Kutinchev komutasında 3 piyade tümeni ile Yambol'un güneyinde konuşlanmıştı ve Tunca nehri boyunca harekat yapacaktı.2.Ordu ise 122.748 asker ile general Nikola İvanov emrinde 2 piyade tümeni ve 1 piyade tugayından ibaretti ilk ordunun hemen batısında ana hedef olarak Edirne'yi ve güçlü istihkamlarını almayı hedefleyecekti.Plana göre 3 piyade tümeninden oluşan 3.ordu ise Istranca dağları'nı aşıp doğruca (Kırk Kilise) adıylada bilinen Kırklaleli ve mevziilerini ele geçirecekti. 49.180 kişilik 2. ve 48.523. kişilik 7.piyade tümenleri ise bağımsız bir rol üstlenecek ve Batı Trakya ile Doğu Makedonya'da harekat düzenleyip müteffik ülkelerin ordularıyla birlikte buraları ele geçireceklerdi.

Sırbistan [değiştir] Daha fazla bilgi: Birinci Balkan Savaşında Sırp Ordusu Savaş Düzeni

Sırbistan 2.912.000 kişilik nüfusa karşılık 255.000 kişilik bir orduya ve 228 topa sahipti, ordu 10 piyade tümeni 2 bağımsız tugay ve bir süvari tümeni şekliden eski savaş bakanı Radomir Putnik emrinde teşkilatlanmıştı.[5] Sırp Yüksek Komuta konseyi savaş öncesi tatbikatlarında Üsküp'den hemen önce Ovče Pole platosunda nihai bir meydan savaşı ile Osmanlı'nın Vardar ordusunu kesin bir yenilgiye uğratmayı hedeflemişti. Ana kuvvetler 3 ordu ile Üsküp'e ve ötesine ilerlerken, bir tümen ve bir bağımsız tugay Yeni Pazar sancağındakiKaradağlılar ile birleşip ortaklaşa harekat düzenleyecekti.

132.000 askerden oluşan 1.ordu general Petar Bojović emrinde idi ve güç, kuvvet olarak ordular içinde en güçlüsüydü Üsküp yakınlarında merkezde idi. 2.Ordu 74.000 kişiden ibaretti ve General Stepa Stepanović emrinde idi 1 sırp tümeni yanında müttefik Bulgaristan'ın 7. Rila tümeninde oluşmakta idi.Ordunun sol kanadını oluşturup Makedonya'nın Stracin şehri ve ötesine doğru ilerleyecekti. Bulgar tümeni her ne kadar harekat öncesi Sırp ve bulgar ordusunun anlaşmalarına uygun şekilde hareket etmesi yönünde anlaşmaya karşın; savaşın başlaması akabinde general Stepanoviç'in emirlerine uymayı bırakıp sadece Bulgaristan yüksek komuta merkezinin emirlerini takip etmeye başladılar. 3.Ordu General Božidar Jankovićemrinde 76.000 askerden oluşmakta idi ve Kosova'yı bağımsızlığına kavuşturup ardından diğer ordularla Ovče Polje platosunda Vardar ordusu ile yapılacak nihai savaşa katılması hedeflenmişti. Bunun yanında 2 önemli askeri yığınakta kuzey batı Sırbistan ve karşısındaki Sırp Avusturya Macaristan sınırına yapılmıştı bu ordulardan biri 25.000 kişilik General Mihail Zhivkovich emrindeki Ibar ordusu diğeri ise yarbay Milovoje Anđelković emrinde 12.000 kişilik Javor tugayı idi.

 
0
2012-09-25T17:32:35+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1878 tarihli Berlin Antlaşmasında umduğunu bulamayan Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Bosna-Hersek'in ilhakı ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti.
1912 yılında bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan ve Karadağ da katıldı.
Uzun zamandır beklenen, bu savaş 18 Ekim 1912 tarihinde başladı. Balkan Devletleri, özellikle Makedonya'yı paylaşmak için fırsat arıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizlerden, yararlanmak isteyen Balkan Devletleri, bu tarihte savaş ilan ettiler.
Savaş Düzeni ve Planları [değiştir] 1.Balkan Savaşı Öncesi Balkanlar Yaralı Osmanlı askerleri.
Savaş başladığında Osmanlı savaş düzeni toplamda 12.024 subay,324.718 asker,47.960 yük, binek hayvanı ve savaş atı 2.318 top ve 388 makineli tüfekten oluşmaktadır. Bunlardan 920 subay ve 42.607 askerde geri hizmette idi böylece 3 orduya dağılmış 293.206 subay ve asker kalıyordu ve bunlarda 4 orduya bölünmüştü.[1] Bunun tam karşısında ise 3 slav ittifak gücü (Bulgaristan,Sırbistan,Karadağlılar) genişleme planları içinde ordularını konuşlandırmıştı. Sırplar ve Karadağlılar Sancak eyaletinde,Bulgar ve yine Sırplar Makedonya'da veTrakya'da idi ve 346.182 askerden oluşan Bulgar ordusu Trakyayı hedeflemişti karşısında 96.273 asker ve 26.000 garnizon askerinden oluşan Osmanlı Trakya ordusu (doğu ordusu) bulunmakta idi.[2] Bu sayı Hall ve Erickson'un 1993 basımı "the Turkish Gen. Staff's study" adlı eserinde ise toplamda 115,000 olarak gösterilmektedir. Kalan Osmanlı ordusu ise 200.000 kişi idi[3] Makedonya'da konuşlu idi karşısında ise 234.000 sırp ve 48.000 bulgardan oluşan Sırp komutanlığının emrinde bir ordu ve 115.000 kişilik Yunan ordusu bulunmaktaydı. Bağımsız statik muhafız güçlerinden oluşan tahkim edilmiş Yanya ve İşkodra şehirlerine doğru Osmanlı Makedonya ve Vardar ordularında karşı (batı ordusu) dağılmış vaziyetteydi Yunanlılar Epir ve İşkodraya doğru mevzilenmiş iken kuzey Arnavutlukta Karadağlılarda Osmanlıya karşı mevziilenmişti.
Bulgaristan [değiştir]
Bulgaristan askeri açıdan bağımsızlığını kazandıktan kısa süre sonra Balkan Devletleri içindeki en güçlü orduya sahip devletlerden biri oldu. 4 devletin en güçlüsü, büyük, rus ve yabancı yardımları sayesinde oluşturulmuş iyi donanımlı, iyi eğitimli ve güçlü bir orduya sahipti.[4] Bulgaristan'da 4.3 milyon nüfusa karşılık 599,878 askerden oluşan bir ordu bulunmaktaydı.[5] 9 piyade tümeni, 1 süvari tümeni ve 1,116 topu bulunmaktaydı.[4] Ülkeyi yöneten Çar Ferdinand ordunun görünen komutanıydı, ama fiili komutan General Michail Savov'du. Ama Bulgaristan donanma yönünden ise küçük bir güce sahipti, donanma sadece 6 torpido bottan ibaret ve en fazla Karadeniz boyunca operasyon yapabilecek haldeydi.[6]
Bulgaristan bu durumda savaş hedefi olarak Trakya ve Makedonya'ya yı hedeflemişti. Ana kuvvetler Trakya'da 3 ordu şeklinde teşkilatlanmıştı.Bulgar 1.Ordusu 79.370 askerle general Vasil Kutinchev komutasında 3 piyade tümeni ile Yambol'un güneyinde konuşlanmıştı ve Tunca nehri boyunca harekat yapacaktı.2.Ordu ise 122.748 asker ile general Nikola İvanov emrinde 2 piyade tümeni ve 1 piyade tugayından ibaretti ilk ordunun hemen batısında ana hedef olarak Edirne'yi ve güçlü istihkamlarını almayı hedefleyecekti.Plana göre 3 piyade tümeninden oluşan 3.ordu ise Istranca dağları'nı aşıp doğruca (Kırk Kilise) adıylada bilinen Kırklaleli ve mevziilerini ele geçirecekti. 49.180 kişilik 2. ve 48.523. kişilik 7.piyade tümenleri ise bağımsız bir rol üstlenecek ve Batı Trakya ile Doğu Makedonya'da harekat düzenleyip müteffik ülkelerin ordularıyla birlikte buraları ele geçireceklerdi.
Sırbistan [değiştir] Daha fazla bilgi: Birinci Balkan Savaşında Sırp Ordusu Savaş Düzeni
Sırbistan 2.912.000 kişilik nüfusa karşılık 255.000 kişilik bir orduya ve 228 topa sahipti, ordu 10 piyade tümeni 2 bağımsız tugay ve bir süvari tümeni şekliden eski savaş bakanı Radomir Putnik emrinde teşkilatlanmıştı.[5] Sırp Yüksek Komuta konseyi savaş öncesi tatbikatlarında Üsküp'den hemen önce Ovče Pole platosunda nihai bir meydan savaşı ile Osmanlı'nın Vardar ordusunu kesin bir yenilgiye uğratmayı hedeflemişti. Ana kuvvetler 3 ordu ile Üsküp'e ve ötesine ilerlerken, bir tümen ve bir bağımsız tugay Yeni Pazar sancağındakiKaradağlılar ile birleşip ortaklaşa harekat düzenleyecekti.
132.000 askerden oluşan 1.ordu general Petar Bojović emrinde idi ve güç, kuvvet olarak ordular içinde en güçlüsüydü Üsküp yakınlarında merkezde idi. 2.Ordu 74.000 kişiden ibaretti ve General Stepa Stepanović emrinde idi 1 sırp tümeni yanında müttefik Bulgaristan'ın 7. Rila tümeninde oluşmakta idi.Ordunun sol kanadını oluşturup Makedonya'nın Stracin şehri ve ötesine doğru ilerleyecekti. Bulgar tümeni her ne kadar harekat öncesi Sırp ve bulgar ordusunun anlaşmalarına uygun şekilde hareket etmesi yönünde anlaşmaya karşın; savaşın başlaması akabinde general Stepanoviç'in emirlerine uymayı bırakıp sadece Bulgaristan yüksek komuta merkezinin emirlerini takip etmeye başladılar. 3.Ordu General Božidar Jankovićemrinde 76.000 askerden oluşmakta idi ve Kosova'yı bağımsızlığına kavuşturup ardından diğer ordularla Ovče Polje platosunda Vardar ordusu ile yapılacak nihai savaşa katılması hedeflenmişti. Bunun yanında 2 önemli askeri yığınakta kuzey batı Sırbistan ve karşısındaki Sırp Avusturya Macaristan sınırına yapılmıştı bu ordulardan biri 25.000 kişilik General Mihail Zhivkovich emrindeki Ibar ordusu diğeri ise yarbay Milovoje Anđelković emrinde 12.000 kişilik Javor tugayı idi.

0