Cevaplar

2012-11-01T21:02:01+02:00

Kültür konusunda Atatürk, düşüncelerini net bir şekilde ifade etmiş ve bu
yönde gerekli politikalar oluşturmuştur. Atatürk “Varlığımızın temeli kültürdür.”,
“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültür olacaktır.” diyerek kültüre verdiği önemi
açıkça belirtmiştir.
Atatürk, Cumhuriyetimizin 10. yılı kutlamalarındaki söylevinde Türk milletinin
kültür hedefini göstermiştir. Atatürk bu konuda şunları söylemektedir.
“Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız.
Milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkartacağız...”
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen önemli kültürel gelişmelerin
başlıcaları şunlardır: “fiapka Kanunu”nun çıkarılması (25 Kasım 1925) “Türk
Harşeri Hakkında Kanun”un çıkarılması (1 Kasım 1928). Kültürleme ile
gerçekleşen bu yenilikler ile amaç Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık
düzeyinin üze-rine çıkartmaktır.
Atatürk, özellikle kültür emperyalizminin etkileri üzerinde şunları
söylemiştir: “Kültür, dine karışmış masallardan, yaradılış ve varlığımızla ilgisi
olmayan fikir ve inançlardan, doğudan ve batıdan gelen etkilerden uzak, millî
karakter ve ta-rihimize uygun bir kültürdür.” “Ülkesinin yüksek istiklâlini
korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Atatürk devrimleri de işte bu gerekçelerle gerçekleştirilmiştir. Atatürk; toplumsal,
ekonomik, siyasal gelişmelerle birlikte kültürel gelişmelere de önem vermiştir.
kazanılması süreci en genel anlamıyla sosyalleşme olarak adlandırılır.
Kültür emperyalizmi, kültürel yozlaşmaya ve kültürel asimilasyona yol
açar, ulusal kültürün bozulup yok olmasına neden olur. Kültür alanında Atatürk’ün
önderliğinde gerçekleştirilen yenilikler kültür emperyalizminin etkilerini de ortadan
kaldırmaya yöneliktir.

0
2012-11-01T21:02:02+02:00

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur. Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır hastadır. Çocuklarımıza vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara esas olarak şunları öğreteceğiz: Milletine Türkiye Devleti'ne TBMM'ne düşman olanlarlarla mücadele; bu mücadelenin sebep ve vasıtaları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.”

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

 

...buyur

0