Cevaplar

2012-11-01T21:09:04+02:00

MİTOZ BÖLÜNME
-Bir hücrenin ikiye bölünmesi esasına denir. Eşeyli, eşeysiz, büyüme
gelişme gibi olaylarda görülür. Bölünme esnasında DNA eşlenmesi
görülür.Tek hücrelilerde mitöz bölünme üremeye neden olur.
Çok hücrelilerde ise büyüme ve gelişmeye neden olur. Eşeysiz üremenin
temelini oluşturur Bölünme sonucu kromozom sayısı ve DNA nitelik ve
nicelikler değişmez.. renkli fotokopiye benzer mitoz. Eşeysiz üreme ve
rejenerasyon olaylarında görülür. Kardeş kromatidler birbirinden ayrılır.
Metafazda kromozomlar ortada tek sıra halinde dizilir. Kromozom sayısı n,
2n ve 3n olan hücrelerde görülür. Mitoz da çeşitlilik görülmez
MİTÖZ BÖLÜNMENİN AŞAMALRI
Profaz: Kromozomlar yoğunlaşmaya başlar. Kardeş kromatitleri bir arada
tutan sentromer denilen yapı bulunur. Sentromer kinetokorların yoğun
olduğu bölgedir. İğ iplikleri oluşur. Sentrozomlar kutuplara giderek iğ
ipliklerini oluşturur. Çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı erir.
Metafaz: Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde tek sıra halinde
dizilirler. Bu aşamada krozomlar sayılabilir, fotoğrafları çekilebilir, gibi
özellikleri belirlenip karyotip oluşturulabilir. Karyotip ile down sendromu
gibi doğuştan gelen anormal durumlar tespit edilmiş olunur.
Anafaz: Kromozomların sentromerleri ayrılır. İğ ipliklerinin kısalıp
kalınlaşmasıyla kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Zıt kutuplara çekilen
kardeş kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır. Evre sonunda her iki
kutuba eşit sayıda bir kromozom takımı bulu

HÜCRE BÖLÜNMELERİ
HÜCRE DÖNGÜSÜ: Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren bir
sonraki bölünmeye kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir.
Bu döngü uzun bir interfaz evresi ve kısa süren bir mitotik evreden
oluşur.
İNTERFAZ: hücrenin bölünmeye hazırlandığı evredir. G1, S ve G2 olmak
üzere 3 evreden oluşur. G1 evresinde hücre büyür ATP sentezi artar,
organel sayısı ve protein sentezi artar ve metabolizma hızı en yüksek
düzeye ulaşır ve bölünme için emir verilir. S evresinde DNA eşlenir. G2
evresinde hücre bölünme hazırlığını tamamlar. Embiryo hücreleri
bölünürken G1 ve G2 evresi görülmez. Sinir kas hücreleri bölünmediği için
G0 evresinde bulunurlar.
Bölünmenin tanımı: Canlı hücrelerin kendine benzer hücreleri
oluşturmalarına bölünme denir. Bölünmenin olması için hücrenin belli bir
büyüklüğe ulaşması gerekir.
Mitotik evre: Bölünmenin amacı: Büyüme, gelişme ve üremeye
yardımcı olmaktır. Doku tamiri, rejenerasyonla üreme, gibi olaylara
yardımcı olunur.
Ökaryotik hücrelerde kromozomlar çiftler halinde bulunur bunlara diploit
kromozom denir ve 2n şeklinde gösterilir. Bu çiftlerden biri babadan biri
anadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı olan kromozom çiftine homolog
kromozomlar denir. üreme hücrelerinde vücut hücrelerinin yarısı kadar
kromozom bulunur eşi olmayan bu tür kromozomlara haploit kromozom
denir ve n ile gösterilir. DNA çeşitli proteinlerle birlikte kromatin ipliği
oluşturur. Bölünme zamanı bu kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak
kromozomları oluşturur. Kendini eşleyen her kromozomda iki tane kardeş
kromatit bulunur ve bölünme sırasında bu kardeş kromatit kromozon

0
2012-11-01T21:09:41+02:00

Profaz: Kromozomlar yoğunlaşmaya başlar. Kardeş kromatitleri bir arada 
tutan sentromer denilen yapı bulunur. Sentromer kinetokorların yoğun 
olduğu bölgedir. İğ iplikleri oluşur. Sentrozomlar kutuplara giderek iğ 
ipliklerini oluşturur. Çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı erir.
Metafaz: Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde tek sıra halinde 
dizilirler. Bu aşamada krozomlar sayılabilir, fotoğrafları çekilebilir, gibi 
özellikleri belirlenip karyotip oluşturulabilir. Karyotip ile down sendromu
gibi doğuştan gelen anormal durumlar tespit edilmiş olunur. 
Anafaz: Kromozomların sentromerleri ayrılır. İğ ipliklerinin kısalıp 
kalınlaşmasıyla kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Zıt kutuplara çekilen 
kardeş kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır. Evre sonunda her iki 
kutuba eşit sayıda bir kromozom takımı bulunur.

0