Cevaplar

2012-11-01T21:40:59+02:00

Edebiyat, güzel sanatlardan biri olması yanında oluşturduğu sanatın kuralları ve ürünleriyle uğraşan bir bilim dalı olarak da değerlendirilebilir. Edebiyat, ürünlerini ortaya koyarken ve bu ürünleri incelerken çeşitli biDil, edebiyatın temel taşı olduğu gibi kültürün de taşıyıcısıdır.Bir milletin 
yarattığı edebiyat, o milletin kültür birikiminin bir yansımasıdır. Dil olmadan ne kültür ne de edebiyat olur. Bu üç öğe birbirini tamamlar.lim dallarıyla ilişki kurar.

0
En İyi Cevap!
2012-11-01T21:41:45+02:00

Edebiyat, güzel sanatlardan biri olması yanında oluşturduğu sanatın kuralları ve ürünleriyle uğraşan bir bilim dalı olarak da değerlendirilebilir. Edebiyat, ürünlerini ortaya koyarken ve bu ürünleri incelerken çeşitli bilim dallarıyla ilişki kurar

Edebiyat, kültürün bir parçasıdır. Dil; edebiyat ve kültürün taşıyıcısıdır. Bundan dolayı dil, kültür ve edebiyat birbirine bağlıdır.

Bir milletin yaşam biçimi onun aynı zamanda kültürüdür. Milletin gelenek ve göreneklerinden folkloruna, insani ilişkilerinden inançlarına kadar bütün değerleri o milletin kültürünü oluşturur.

Kültürün kaynaklarından biri de duyuş, düşünüş ve bunları dile getiriş biçimidir. Bundan dolayı genel anlamda sanat ve edebiyat da kültürün en önemli kaynakları arasında yer alır. Çünkü edebiyat, kültürü kuşaktan kuşağa taşıyan, onu muhafaza eden ve geliştiren en etkili araçlardan birisidir.

Birçok bilgi, birikim ve tecrübeyi atasözlerinden bilmecelere, tekerlemelerden manilere, dini hikayelerden fıkralara kadar geniş bir yelpazedeki sözlü veya yazılı kültürel taşıyıcılarla bulmak mümkündür. Yazar ve şairler eserlerinde içinde bulundukları çevreyi ve kültürü dile yansıtırlar. Bu da kültür, edebiyat ve dilin ilişkisini gösterir.
http://www.edebiyatforum.com/lise-3-edebiyat-konu-anlatimi/edebiyat-ve-siyasi-hayat.html  sanırım yardımcı olur..

1 5 1