Cevaplar

2012-11-01T21:41:28+02:00

Tenasüp (Uygunluk): Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tenasüp değildir.


1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-01T21:45:09+02:00

SÖZ SANATLARI

 

Etkili, güzel söz söyleme sanatı olan edebi­yatta, dilin gerçek ve sembolik anlamlarına baş­vurmak, az sözle çok şey ifade etmek, anlam ilgi­si kurmak yoluyla yapılan sanatların büyük bir yeri vardır. Bu sanatlara "edebî sanatlar" adı verilir.

 

İnce duyguların, estetik duyarlığın ürünü olan edebî sanatlar, Türk edebiyatında geniş yer tutar. Özellikle Klâsik (Divan) Türk edebiyatında bu sanatlara büyük önem verilir.

Edebiyatta en çok kullanılan söz ve anlam sanatlarının başlıcaları şunlardır:

1. TEŞBİH (BENZETME)

Aralarında bazı özellikleri açısından ilgi kuru­labilen İki kavramdan güçsüz olanı, güçlü nitelik­lere ve özelliklere sahip olan diğer kavrama ben­zetmektir.

 

Benzetme (teşbih) sanatı, dört öğeden olu­şur:

Benzeyen: Aralarında benzerlik kurulan öğelerden özelliği ve niteliği bakımından zayıf olan öğedir.

Kendisine benzetilen: Benzerlik kurulan öğelerden nitelik ve özelliği bakımından üstün, güçlü olduğu için kendisine benzetme yapılan öğedir.

Benzetme yönü: Benzerlik kurulan öğeler arasındaki benzeşme ilgisi ve yönüdür.

Benzetme edatı: Öğeler arasında benzerlik ilgisi kuran edat ya da edat görevini yüklenmiş sözcükler, eklerdir. Bunların başlıcaları şunlardır:

gibi tek andırır benzer

nitekim sanki güya misal

kadar adetâ meğerki tıpkı

 

i söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih B) İntak
C) Kinaye D) Hüsn-i talil E) İstifham

2. Ayvalar çiçek açarken
Yeşil renkli penceremde
Bu arılar şarkı söyler
Beyaz duvaklı kelebeklere
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

1 5 1