Cevaplar

2012-11-02T00:06:43+02:00

İlk Türk Destanları

1.Altay - Yakut
Yaradılış Destanı
2.Sakalar Dönemi
a.Alp Er Tunga Destanı
b.şu Destanı 
3.Hun Dönemi
Oğuz Kağan Destanı
4.Köktürk Dönemi 
a.Bozkurt Destanı
b.Ergenekon Destanı
5.Uygur Dönemi
a. Türeyiş Destanı
b. Göç Destanı

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/334302-islamiyet-oncesi-turk-destanlari-nelerdir.html#ixzz2B0lFMtUu


0
2012-11-02T00:10:10+02:00


SAKA DEVRİ DESTANLARI


A) ALP ER TUNGA DESTANI

B) ŞU DESTANI


HUN-OĞUZ DESTANLARI


A ) OĞUZ KAĞAN DESTANI

B) ATTİLA DESTANI


GÖKTÜRK DEVRİ DESTANLARI


A) BOZKURT DESTANI

B) ERGENEKON DESTANI


UYGUR DEVRİ DESTANLARI


A) TÜREYİŞ DESTANI

B) GÖÇ DESTANI


Söylev:

Kalabalık bir dinleyici topluluğunu çeşitli fikir, duygu ve heyecanları aşılamak amacıyla yapılan konuşmalarasöylev denir. söylevdinleyici kitlesini belli bir amaç veya duygu etrafında toplamayı amaçlar. söylev bir yazı türü değildir. kalabalık halk topluluklarına sunulan önemli söylevler sonradan yazıya geçirilmiştir. edebiyatımızın en önemli söylevleri atatürk’e aittir. atatürk’e ait söylevler “nutuk” adlı eserinde toplanmıştır.

0