Cevaplar

2012-11-02T07:10:32+02:00

hangi dilce olduğunu söle bulayım sana

0
En İyi Cevap!
2012-11-02T07:13:07+02:00

fetihname; bir yerin alındığını muştulamak için, hükümdarların, yabancı devlet başkanla- rına, şehzadelere, valilere vb. ye yazdığı resmi mektup.

amanname İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge. Bk. aman belgesi Bir şahsa iltimas yapması için, başka bir kimseye hitaben yazılan pusula, yazı. (Osmanlıca'da yazılışı: aman-name) Kalvenizm

Kalvenizm, John Calvin`in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre`de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa`da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi.Bu mezhep Fransa`da Nant Fermanı ile kabul edildiBABÜSSAADE

Topkapı Sarayının üçüncü kapısı. Akağalar Kapısı olarak da bilinir. Sarayın birun ve enderun denilen kısımlarını birbirinden ayırmaktadır.

Babüssaade kapısının ön kısmında mermer sütunlara dayanan bir revak vardır. Cüluslarda (Yeni padişahın tahta oturduğunda) ve Ayak divanı denilen fevkalade divanlarda ve bayramlarda hükümdarla bayramlaşmalarda padişahın tahtı bu revak veya sayvanın altına kurulurdu. Buradaki bayramlaşma merasimleri Sultan Abdülaziz Hanın saltanatının ilk yıllarına kadar devam etmiştir. Sefere çıkacak serdar-ı ekreme, Sancak-ı şerifin merasimle teslimi yine bu kapı önünde gerçekleşirdi

 

hümanizm

 

Hümanizm insani konularda doğaüstü inanışların hocalığını açıkça reddeder, fakat bunun yanında inançların kendisini hedef almaz. Hümanizm, nasyonelizmin tam tersi olan ve sadece bir ırkın insanını sevmek değil, tüm insanları ayrım gözetmeksizin sevmektir. Adının Türkçe anlamı insancılıktır (human). Genelde ateizm ve agnostisizm ile bütünleşebilir ama hümanist anlayış bunlar için değildir. Hümanizm, bu tür doğaüstü güçlerin varlığıyla ilgilenmeyen etik tabanlı bir görüştür. Seküler bir hayat duruşu ilkesi ve her otorite karşısında insanı özgürleştirme çabası hümanizmin tanımıdır.

 

1 5 1