BU ÖDEVİ CEVAPLAYANI ALLAH SEVDİĞİNE KAVUŞTURSUN, GÜNAHLARI BAĞIŞLANSIN İNŞALLAH AMİN!!!

1.Hangi seçenek diğerlerinden farklıdır?

a)my b)I c)your d)his

2.my uncle is my father's_______.

a)son b)son c)brother d)aunt

3.My uncle is my grandfather's_________.

a)son b)brother c)brother-in-law d)daughter

4.The _________ question is very difficult.

a)one b)second c)three d)six

5.Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

a)My grandmother's son is my aunt.

b)My sister is my mother's son.

c)My grandfather is my grandmother's wife.

d)My uncle is my father's brother.

6.Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)My grandmother is my mother's mother.

b)My aunt is my mother's brother.

c)My grandmother's daughter is my aunt.

d)My My mother is my father's wife.

7._______is your father? >>>-BOB

a)whose b)what c)where d)who

1

Cevaplar

2012-09-25T15:40:06+03:00

1-b

2-c

3- a

4- b

5- d

6-b

7-d

1 5 1