Cevaplar

2012-11-02T12:05:02+02:00

Güvenlik Sembolleri
Ders yılı boyunca biyoloji laboratuvarında çeşitli etkinlikler yapacaksınız. Bu etkinlikler sırasında
güvenliğiniz için bazı kurallara uymanız gerekir. Laboratuvar uygulamalarında karşılaşılabilecek
tehlikelerden korunmak için uyarı amacıyla güvenlik sembolleri kullanılır. Bu sembollerin anlamı
aşağıda açıklanmıştır.
Elbise Güvenliği
Kullandığınız malzemeler nedeniyle elbiseniz lekelenebilir
ya da yanabilir. Bu nedenle
dikkatli olmalısınız.
Kırılabilir Malzeme Uyarısı
Bazı malzemelerin kırılabileceğini, kırıkların size ve
çevrenize zarar verebileceğini
düşünerek bu malzemeleri
kullanırken dikkatli olmalısınız.
Kesici Cisimler Güvenliği
Kesici ve delici cisimler
tehlikeli olabilir. Bu cisimleri
kullanırken dikkatli olmalısınız.
Yangın Güvenliği
Çalışmalarınız sırasında yangın
ya da patlama olabileceğini
düşünerek dikkatli olmalısınız.
Elektrik Güvenliği
Elektrikli aletleri "kullanım
kılavuzuna" uygun olarak
kullanınız. Ayrıca bu cihazlarda
veya tesisatta herhangi bir
arıza olabileceğini düşünerek
dikkatli olmalısınız.
Patlama (İnfilak) Güvenliği
Kimyasal madde yanlış kullanıldığında patlamaya neden
olabileceğini düşünerek
dikkatli olmalısınız.
Biyolojik Tehlike
Bakteri, protista, mantar, bitki
ve hayvan gibi bazı canlıların
neden olabileceği hastalıklara
karşı dikkatli olmalısınız.
Isı Güvenliği
Yanmamak için ısıtma işlemi sırasında ateşe ve ısınan
cisimlere doğrudan temas
etmemelisiniz.
Kimyasal Madde Güvenliği
Yakıcı veya zehirleyici kimyasal maddelerle çalışırken;
kullandığınız madde türüne
göre koruyucu eldiven, maske,
gözlük ve elbise giyiniz.
Hayvan Güvenliği
Canlı hayvanlarla yapılan çalış-
malarda hayvanın güvenliğini
sağlamalı, kendi sağlığınızı
koruyucu tedbirler almalısınız.
Hayvanlarla çalışma yaptıktan
sonra ellerinizi yıkayınız.
Bitki Güvenliği
Bitkilerle çalışırken öğ-
retmeninizin uyarısını dikkate alınız. Alerjiniz var ise
öğretmeninizi bilgilendiriniz.
Zehirli ve dikenli olan bitkilere
dokunmayınız.
Zehirli Madde Uyarısı
Kullandığınız maddeler zehirli
olabilir. Bu maddeleri kullanırken dikkatli olmalısınız.K

0