Cevaplar

2012-11-02T13:57:25+02:00


İHLAS:
Kul hüvellâahü ehad.
Allâahüs samed.Lem yelid ve lem yüüled.Velem yeküllehüü küfüven ehad

Fatiha:
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în,
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Subhaneke:
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük) 

0