Cevaplar

2012-11-02T14:52:17+02:00
MATEMATİKSEL KONUM

Herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine olan uzaklığına Matematiksel konum denir. Diğer bir ifade ile Matematiksel konum Sayısal ifadelerin kullanılabildiği konular ve özellikleridir. Örneğin Türkiye'nin Matematiksel konumu dendiği zaman Türkiye'ye ait enlem ve boylamların yani sayısal ifadelerin bilinmesidir.

ENLEM (PARALEL)

Enlem: Herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem adı verilir.

Paralel: Ekvatora paralel olarak çizilen hayali çizgilere paralel adı verilir.

Bu tanımlara bağlı olarak Paralel ve Enlem tanımları ekvatora olan uzaklığı belirttiği için aynı  tanımlar olarak ta kullanılır. paralel ve enlemin tanımlarını yaptıktan sonra şimdide Paralellerin özelliklerini açıklayalım.

PARALELLERİN ÖZELLİKLERİ

90'ı kuzeyde 90'ı güneyde olmak üzere 180 paralel vardır.(Aslında kutup noktalarını birer çizgi değilde nokta olduğunu düşünürsek 89'ı kuzeyde 89'u güneyde olmak üzere 178 meridyen vardır)

Paraleller arası mesafe her paralel arsında111 km'dir.

En büyük paralel dünyanın ortasından geçerek dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı var sayılan ekvatordur.

Paralellerin boyları dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır.

Ekvator,Dönenceler ve Kutup daireleri özel adlarla anılırlar.

Kuzey-güney doğrultusunda fazla meridyen geçilirse iklim,bitki ve toprak çeşitliliği fazlalaşır.

Paralellerin özelliklerini açıkladıktan sonra 2. maddeye göre iki merkez arasındaki mesafeyi bulabiliriz.Bunu yapabilmek için

a)İki merkezde kuzeyde veya güneyde ise çıkartma işlemi;merkezlerden biri kuzeyde diğeri güneyde ise toplama işlemi yapılır.

b)Çıkan sonuç İki paralel arası sabit mesafe olan 111 ile çarpılarak sonuca gidilir.

BOYLAM (MERİDYEN)
2 2 2
2012-11-02T15:05:12+02:00

Arkadaşımızın Dediği Gibi Bulabilirsin Matemetik konum ve Özel Konum Yardımıyla

0