Cevaplar

2012-11-02T16:04:26+02:00

ben www.etkinokul.com sitesini öneriyorum

2 4 2
2012-11-02T16:06:22+02:00

‘‘Bozmak’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘geçersiz bir duruma getirmek’’ anlamında kullanılmıştır?

A. Adamcağızı fena bozdunuz.
B. Adamcağız politika ile bozmuş.
C. Eskileri bozuyor, çocuklarını, eşini giydiriyor.
D. Akşama doğru geldi, pazarlığı bozduğunu söyledi.

 

 

 

2- ‘‘Çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

- Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.
- Sünger bütün suyu çekti.
- Ekini tarladan çektiklerini söyledi.
- İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.
- Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5

 

 

3- ‘‘Koparmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘ilgisini kesmek, önem vermemek’’ anlamındadır?

A. Meyvayı kopardılar dalından.
B. Çiçek koparmak isteyince beni çağırdı.
C. Zehra avcunu yüzüne kapadı, kısa, keskin bir çığlık kopardı.
D. Sana karşı içimde iki katlı bir ana yüreği var; işte onu koparıp atamıyorum.

 

 

4- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A. Bu geçen de kim?
B. Ölüm insanı nerede yakalar?
C. Gözü yaşlı kaç tane anne var?
D. Bu duvarı kim yıkmış?

1 4 1