Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-02T16:20:53+02:00


Özel konum; ülkemizin kıtalara, denizlere, önemli ticaret yollarına, komşularına göre belirlenen konumdur. 
Ayrıca ülkemizin bulunduğu yerden dolayı kazandığı yüzeyşekilleri, yükselti, jeolojik özellikleri, yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri gibi durumları da özel konumuyla ilgilidir.  Bitki örtüsünün yükseltiye bağlı olarak çeşitlenmesi özel konumla ilgili olurken, orta kuşakta bulunmasından dolayı bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi matematik konumuyla izah edilmektedir.

2 5 2