Cevaplar

2012-11-02T19:02:27+02:00
1-Ana materyal:Ana materyalin tabiatı toprak oluşu işleminin gidişi üzerinde etki yaparAna materyalin kimyasal ve minerolojik yapısı toprağın ayrışma ve parçalanmasına etki yaparak oluşumun yavaş veya hızlı ilerlemesine sebep olur
2-İklim Toprak oluşu üzerine etkisi yağış ve ısışeklindedirlsı ve yağış toprakta cereyan eden fiziksel ve
kimyasal olayların hızına etki yaparak toprak oluşuna katkıda bulunurlar
3- Canlılar: Toprak oluşuna etkileri özellikle bitkilerin iklimle yakından ilgilidirDört ana gurupta toplanırlar
aMikro organizmalar
bBitki örtüsü chayvanlar dİnsanlar
4- Topografya:Toprak oluşuna birinci derecede etkileri drenajasuyun arazi üzerindeki akışınaerozyona
tesiri şeklindedirİkinci derecede etkisi ise güneş ve rüzgara karşı olan yöneylerdeki arklar nedeniyledir
5- Zaman: Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde zaman süresi uzadıkça toprakların olgunlaşması da
ilerlemektedirPratikte horizonların sayısının artması ve kalınlığın fazlalaşmasıyla toprağın daha fazla olgunlaştığı
kabul edilmektedir   

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-02T19:02:28+02:00

1-Ana materyal:Ana materyalin tabiatı toprak oluşu işleminin gidişüzerinde etki yapar.Ana materyalin kimyasal ve minerolojik yapısıtoprağın ayrışma ve parçalanmasına etki yaparak oluşumun yavaş veya hızlı ilerlemesine sebep olur.
2-İklim Toprak oluşüzerine etkisi yağış ve ısışeklindedir.lsı ve yağış toprakta cereyan eden fiziksel ve
kimyasal olayların hızına etki yaparak toprak oluşuna katkıda bulunurlar.

3- Canlılar: Toprak oluşuna etkileri özellikle bitkilerin iklimle yakından ilgilidir.Dört ana gurupta toplanırlar.
a.Mikro organizmalar

b.Bitki örtüsü c.hayvanlar d.İnsanlar
4- Topografya:Toprak oluşuna birinci derecede etkileri drenaja.suyun arazi üzerindeki akışına.erozyona
tesiri şeklindedir.İkinci derecede etkisi ise güneş ve rüzgara karşı olan yöneylerdeki arklar nedeniyledir.

5- Zaman: Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde zaman süresi uzadıkça toprakların olgunlaşması da
ilerlemektedir.Pratikte horizonların sayısının artması ve kalınlığın fazlalaşmasıyla toprağın daha fazla olgunlaşt
ığı
kabul edilmektedir.


ALINTIDIR...

0