Cevaplar

2012-11-02T19:40:22+02:00

pardon ben orta çağ yadım 

 

1 2 1
2012-11-02T19:40:33+02:00

 MÖ 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami ırkındandırlar
* İlk tarihleri Hz İbrahim ile başlar (Lut gölünün güneyinde, Kenan ülkesinde yaşıyorlardı Hiksoslar'dan kaçarak Aşağı Mısıra yerleştiler)
* Hz Musa zamanında II Ramses ile yapılan mücadele sonucu kölelikten kurtuldular ve Sina yarımadasına yerleştiler
* Hz Musa'dan sonra Filistin'i ele geçirdiler
* Hz Davud (as) zamanında Kudüs ele geçirilerek düzenli ordularını ve devletlerini kurmuşlardır
* En güçlü dönemler Hz SÜLEYMAN zamanıdır
* Hz Süleymandan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır İsrail devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermişlerdir (MÖ 586) Ve Yahudileri Babil'e sürdüler 
* Persler Yahudilerin ülkelerine dönmelerine izin verdiler
* Helenizm döneminde isyan eden Yahudiler siyasi haklarını kaybetmişler
* Romalılar Kudüs'ü tahrip ederek Yahudileri Filistin den sürmüşlerdir
* Dinleri Tek tanrılıdır (Yahudilik=Musevilik) İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir Kutsal kitapları TEVRAT 'dır
NOT: İbraniler Museviliği Milli bir din olarak kabul ettiklerinden bu din diğer kavimler arasında fazla yayılmamıştır 
NOT: Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduklarından dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır 
* II Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Amerika'nın yardımıyla bugünkü Filistin'de İsrail devletini kurmuşlardır
* En önemli eserleri Kudüs'teki MESCİD-İ AKSA (Süleyman Mabedi)' dir

1 5 1