Cevaplar

2015-04-03T22:05:49+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Aruz ölçüsünü veznide denir.Hecelerin belli bir düzen içinde sıralanma olmasına denir ayrıca bir nazım ölçüsüdür.Aruz ölçüsünün kurallı vardır.
Dize sonundaki her hece uzun kabul edilir.
Kısa heceyi uzun okuyuşa imale denir.
İçinde uzun ünlü olup ünsüzle biten heceler b,ir buçuk hece kabul edilir.
Aruz ölçüsünde ayrıca 3 çeşit hece çeşidi vardır.
Açık heceler
Kapalı heceler
Bir buçuk heceler


Serbest ölçü adından da anlaşılacağı gibi serbest bir tarzda yazılır.Yani ölçü birimi kullanılmaz.Özellikleri vardır.
Ölçüsü olmayabilir.
Uyak ve kafiye uyumu olmayabilir.
Nazım birimi serbest olabilir.


Kafiye çeşitleri
Yarım kafiye
Tam kafiye
Zengin kafiye
Tunç kafiye
Cinanslı kafiye.

Yarım kafiye
⇒Mısra sonlarının tek seslerin benzeşmesine dayanan kafiye türüne denir.

Tam kafiye
⇒Mısra snlarının iki sesin benzeşmesine verilen kafiye türüdür.

Zengin kafiye
⇒Mısra sonlarının üç veya dah çok olan seslerin benzeşmesiyleoluşan kaiye türüdür.

Tunç kafiye
⇒En az 3 sesi olan kafiye türüdür.

Cinanslı kafiye
⇒Eş sesli kelimelerden oluşan kafiye çeşidine denir.

3 3 3
2015-04-03T22:36:07+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Aruz Ölçüsü:

Dizelerdeki hecelerin sayıca ve uzunluk - kısalık bakımından düzenlenen, Divan Edebiyatına ait ölçü çeşididir. Aruz ölçüsü kısa ve uzun olmak üzere ikiye ayrılır.

 \alpha) Uzun hece: Ünsüzle bitip uzun okunan hecelere denir. "Kapalı" diye isimlendirilir.
 \alpha) Kısa hece: Ünlüyle bitip kısa okunan hecelere denir. "Uzun" diye isimlendirilir.

Açık hece nokta "(.)", kapalı heceler ise çizgi "(-)" ile gösterilir.

Mef'ûlü / mefâilün / feûlün (--. / .-.-/.--)

Ayrıca dizelerin son heceleri açık hece olsa dahi kapalı hece olarak kabul edilir. 

----------------------------

Serbest Ölçü:

Herhangi bir ölçüsü olmayan, serbest şekilde hece ve sırası olan ölçü çeşididir. Serbest ölçüde her dizenin ölçüsü farklıdır. Türk Edebiyatında Cumhuriyetin ilanından sonra kullanılmaya başlanmıştır.

----------------------------

Kafiye Çeşitleri:

Dize sonlarında bulunan ses benzerliklerine uyak veya kafiye adı verilir.

 \alpha) Yarım Kafiye: Dize sonlarındaki tek ses benzerliğidir.
 \alpha) Tam Kafiye: Dize sonlarındaki iki ses benzerliğidir.
 \alpha) Zengin Kafiye: Dize sonlarındaki ikiden fazla olan ses benzerliğidir.
 \alpha) Cinaslı Kafiye: Okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelerin benzerliğidir.
 \alpha) Tunç Kafiye: Bir dizedeki sözcüğün başka dizedeki sözcüğün içerisinde yer almasıyla oluşan ses benzerliğidir.4 5 4