Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-02T20:18:20+02:00

Yakın çevremize şöyle bir göz gezdirip kulak verdiğimizde görüp işiteceğimiz yakınmalar, çoğunlukla şunlardır.

-Beni bir türlü anlamıyor.
-Anlayamıyorum.
-Anlaşamıyoruz.
-Anlamak istemiyor.
-Anlatamıyorum ki !

Bütün bu yakınmaların nedeni konuşanla dinleyen arasında iletişimin, empatinin yeterince kurulmamış oluşudur.
İletişim karmaşık bir süreçtir.Bu karmaşıklık iki düzeyde oluşur.

1- Konuşmanın kendi benliği içinde,
2- Konuşanla dinleyen arasında

Zira konuşma sentez, dinleme de analizdir.

Burada başarılı ve mutlu olmamızın kökeninde dinleme faaliyeti yatmaktadır.

Publilus Syrus'un dediği gibi çocuğuna büyük bir servet bırakmak isteyen anababa ona iyi dinlemeyi öğretmelidir.

Bilelim ki insan ilişkilerinde dinlemek konuşmaktan daha önemlidir.

İletişimin başarıya ulaşmasında en büyük payın konuşana ait olduğu sanısı bir yanılgıdır.Gerçekte, iletişim eyleminde istenilen sonuçlara ulaşılmasındaki çaba ve sorumluluk, konuşan ile dinleyen arasında ortaklaşabir temele dayanır.Konuşmanın amacına varabilmesi için ortak duygudaşlık sağlanması gerekir. 

1 5 1
2012-11-02T20:18:36+02:00

Dinlemek nedir ?
Dinlemek, yalnız işitmek, kulağı ile duymak değildir. İşitilen şeyleri algılamak, anlamak ve kavramak, aynı zamanda bellemek ve öğrenmek çabasında olmak demektir. Öğrenmek, elbette anımsamak içindir. İşitmek yalnız kulakla, dinlemek ise akılla ve kulakla birlikte olur. Dinlenen O konunun, gerektiğinde anımsanması, başkalarına anlatılabilmek için kullanılabilmesi demektir.

1 4 1