Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-02T20:19:26+02:00

Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Diğer kullanımlar da aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 
 

Auxiliary Verbs (Yardımcı fiiller) : am/is/are

Present Continuous Tense ile cümle kurulurken am / is / are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili tablo yer almaktadır.
 
PRESENT CONTINUOUS TENSE ÖRNEK TABLO

 

(+) AFFIRMATIVE (OLUMLU)

 (-) NEGATIVE (OLUMSUZ)

(?) QUESTION (SORU)

I am playing (Oynuyorum) I am not playing (Oynamıyorum) Am I playing? (Oynuyor muyum?) You are playing (Oynuyorsun) You aren’t playing (Oynamıyorsun) Are you playing? (Oynuyor musun?) He is playing (O -erkek- oynuyor) He isn’t playing (Oynamıyor) Is he playing? (Oynuyor mu?) She is playing (O -kadın- oynuyor) She isn’t playing (Oynamıyor) Is she playing? (Oynuyor mu?) It is playing (O -cansız, hayvan- oynuyor) It isn’t playing  (Oynamıyor) Is it playing? (Oynuyor mu?) We are playing (Oynuyoruz) We aren’t playing (Oynamıyoruz) Are we playing? (Oynuyor muyuz?) They are playing (Oynuyorlar)  They aren’t playing (Oynamıyorlar) Are they playing? (Oynuyorlar mı?)


 
 USE OF PRESENT CONTINOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN KULLANIMI)

♦ USE 1 - Now (Şimdi)
 
► We use the Present Continuous with Continuous Verbs to express the idea that something is happening now, at this very moment. (Present Continuous Tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır.) 
 
 EXAMPLES (ÖRNEKLER)
 
- You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)
 
- You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.)
 
- I am sitting. (Oturuyorum.)
 
- I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)
 
- What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

 

- I am teaching English. (İngilizce öğretiyorum.)

1 5 1
2012-11-02T20:19:45+02:00

Present continuous tense,ingilizce şimdiki zamanı anlatan tensdir.

 

Present continuous tense konu anlatımı 

Present continuous tense bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır. Türkçede şimdi zaman adı verilen  Present continuous tense cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.
 

Örnek:    
I am cooking a cake now.
Ben şu anda kek pişiriyorum.
 

He is sleeping.         
O uyuyor.    
  gibi.

 

Present continuous tense olumlu cümleler

 

 

   Özne  +  am/is/are  yardımcı fiili  +  fiil  +  ing takısı

 

 

 

Özne

Yardımcı Fiil

Fiil+ ing takısı

Tümleç

I

am

going

to Berlin.

You are He/She/It is We are You They

 

 

Ben Berlin'e gidiyorum.
Sen Berlin'e gidiyorsun.
O Berlin'e gidiyor.


Biz Berlin'e gidiyoruz.
Siz Berlin'e gidiyorsunuz.
Onlar Berlin'e gidiyorlar.
  

 

Present continuous tense örnekler

I am learning English.         
Ben İngilizce öğreniyorum.

You are listening to the music.         
Sen müzik dinliyorsun.

He is answering his teacher's question.         
O öğretmeninin sorusunu cevaplıyor.

We are missing our grand father.         
Biz büyükbabamızı özlüyoruz.

They are laughing to my joke.         
Onlar benim şakama gülüyorlar.

Kate Winslet is coming back to the screen.   
Kate Winslet ekrana geri dönüyor.

Global warming is becoming to a big danger.    
Küresel ısınma büyük bir tehlike haline geliyor
.
The prime minister of Greece is giving a press conference.    
Yunanistan başbakanı basın toplantısı yapıyor.

 

Present continuous tense ile zaman zarfı

*zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.          
                         

I am thinking about you right now.        
Tam da şimdi seni düşünüyorum.

You are still reading that book.        
Sen hala o kitabı okuyorsun.

We are waiting Selma at the moment.         
Şu anda Selma'yı bekliyoruz.

They are running to the bus station now.    Onlar şu anda otobüs durağına koşuyorlar.

 

Present continuous tense olumsuz cümleler

Present continuous tense olumsuz cümleler, "to be" yardımcı fiilinin olumsuz şekli kullanılarak kurulur.          
                          

 

Özne                Yardımcı fiil                             Fiil+ing I am not singing. You aren't (are not) He/She/It isn't (is not) We aren't (are not) You They


 

 

Ben şarkı söylemiyorum.
Sen şarkı söylemiyorsun.
O şarkı söylemiyor.


Biz şarkı söylemiyoruz.
Siz şarkı söylemiyorsunuz.
Onlar şarkı söylemiyorlar.
                          

 

Present continuous tense ile ilgili cümleler  
                 
My aunt isn't sleeping in the room.         
Halam odada uyumuyor.

Her friends aren't giving flowers to Burcu.    
Arkadaşları Burcu'ya çiçek vermiyorlar.

I am not sharing my room with my sister.   
Odamı kızkardeşimle paylaşmıyorum.

You aren't playing chess.         
Sen satranç oynamıyorsun.

My mother isn't cooking now.
Benim annem şimdi yemek pişirmiyor.

The birds are not singing now.
Kuşlar şimdi ötmüyor.

He isn't coming home.    
O, eve gelmiyor.Devamı: http://www.limasollunaci.com/present-continuous-tense_.htm#ixzz2B5gbMGkh

1 5 1