Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-12-18T21:41:38+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba. :)
  
Türklerin Edebiyatındaki dönemler,
=> İslamiyetten önceki Türk Edebiyatı
- Sözlü Edebiyat dönemi
- Yazılı Edebiyat dönemi
=> İslamiyetin Etkisindeki Türk Edebiyatı
- Divan Edebiyatı
- Halk Edebiyatı
=> Batı Edebiyatı Etkisindeki Türk Edebiyatı
- Tanzimat Edebiyatı      
- Servet-i Fünun Edebiyatı
- Fecr-i Âti Edebiyatı
- Milli Edebiyatı

- Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
        
-1940 Sonrası Türk Edebiyatı 
 

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
Sözlü Edebiyat dönemi,
Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. 
Genel Özellikleri,
- Nazım birimi dörtlüktür. Doğa,aşk, ölüm konuları işlenmiştir daha çok. Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir. Ölçüsü , hece ölçüsüdür. 

Yazılı Edebiyat dönemi,
- D
önemi Göktürk ve Uygur dönemi eserleri olarak iki grupta açıklayabiliriz, 
Göktürk yazıtları, Çinlilere karşı bağımsızlık savaşı yapan, Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için içte ve dışta savaşan, Göktürklerin hikayesi anlatılır. 
 
Uygur dönemi eserleri, 
Göktürk devletinin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. 

İslamiyetin Etkisindeki Türk Edebiyatı 
>> Türkler onuncu yüzyıldan itibaren kitleler halinde İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır. İslam kültürünün etkisiyle yavaşa yavaş yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. 

Divan Edebiyatı, 
-  Nazım ölçüsü aruzdur. Soyut bir edebiyattır. Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Aydın zümrenin edebiyatıdır. Medrese kültürü hakimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.Nazım birimi genellikle beyittir. 

Halk Edebiyatı,
- S
özlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Nazım birimi dörtlüktür. Ölçüsü, hece ölçüsüdür. Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir. Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir. 

Batı Edebiyatı Etkisindeki Türk Edebiyatı
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI 
- Sanat için sanat ilkesine beğlıdırlar. Kafiye kulak içindir görüşünü benimserler.Şiirde ilk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlanmıştır.

FECR-İ ATİ EDEBİYATI 
Bildirilerinde, edebiyatın ciddiye alınması, Batı edebiyatının daha yakından tanıtılması, düşünce ve edebiyat konularında koferanslar düzenlenmesi, bir Fecr-i Ati kurulması gibi amaçlarının bulunduğunu açıklarlar.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ 
- 1911 yılında Selanik'de çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlamıştır.  Milli Edebiyat hareketi öncelikle bir dil hareketidir.

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI
- Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır. Yine bu dönemde şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlanmıştır. Şiir, roman, hikaye vğe tiyator gibi türlerde önemli gelişmeler olmuştur. 

1940 SONRASI EDEBİYATI
- Hikaye, roman ve tiyatro eserlerinde “yurt” ve “köy” sorunlarına yönelim başladı.

Başarılar! :)
5 5 5