Cevaplar

2012-11-02T21:02:22+02:00

Mir'at-ül Memalik, kaptan-ı derya Seydi Ali Reis'in Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı eseridir. İlk seyahatname olma niteliği taşıyan Mir'at-ül Memalik, 1554 civarında yazmıştır.

 

alıntı....

1 5 1