Cevaplar

2012-11-02T21:04:05+02:00

Countable and uncountable nouns
Sayılabilen ve sayılamayan isimler

Countable nouns in the singular take the article a or an and can be plural.
Sayılabilen isimlerin tekilleri 'a','an' tanımlayıcılarından birisini alır ve çoğul olabilir.

For example:
Örneğin:

I bought an apple.
Bir elma satın aldım.

I bought some apples.
Birkaç elma satın aldım.

Countable nouns
Sayılabilen isimlerNoun 
İsim
Dog
Köpek Apple
Elma Car
Araba Umbrella 
Şemsiye Bardak Countable
Sayılabilir
A dog.
Bir köpek.

You can count dogs.
Köpekleri saya-bilirsiniz.

An apple.
Bir elma.

You can count apples.
Elmaları saya-bilirsiniz.

A car.
Bir araba.

You can count cars.
Arabaları saya-bilirsiniz.

An umbrella.
Bir şemsiye.

You can count umbrellas.
Şemsiyeleri saya-bilirsiniz.

A glass. 
Bir bardak.

You can count glasses. 
Bardakları saya-bilirsiniz.

Question 
Soru
How many dogs are there?

Kaç köpek var?

How many apples are there?

Kaç elma var?

How many cars are there?.

Kaç araba var?

How many umbrellas are there?

Kaç şemsiye var?

How many glasses are there?

Kaç bardak var?

Answer 
Cevap
There's one dog.
Bir köpek var. There are two apples.
İki elma var. There are three cars.
Üç araba var. There are four umbrellas.
Dört şemsiye var. There are five glasses.
Beş bardak var.

0
2012-11-02T21:04:15+02:00

sayılabilen nesneler anlamına gelir.örnek:elma,armut vs...

0