Cevaplar

2012-11-02T21:41:15+02:00

19 yüzyılda Osmanlı halkı için yeni bir eğlence aracı olarak tiyatro ortaya çıktı İstanbul Şehzadebaşı'ndaki tiyatrolar halkın ilgi gösterdiği yerler olmuştur

Boğaz kıyılarında ve Göksu'da sandal gezileri yapılırdı
Kahvelerde bulunan kerevetlerin (tahtadan sedir) yerini iskemleler almıştır
Köşk-konak hayatında değişiklikler olmuştur Zengin aileler geleneksel yaşantıdan uzaklaşmışlardır Gece yaşamı denilen modern eğlence kültürü gelişmiştir
19 yüzyıl sonlarında futbol ve atletizm, spor faaliyetleri içinde yer almıştır
Bazı kahvehaneler, kadınlı erkekli gidilebilen pastanelere dönüşmüştür
Caminin günlük yaşamdaki etkisi azalmıştır
Aile yapısında da değişiklikler olmuş, geleneksel aile yapısı yerine çekirdek aile yaygınlaşmıştır
Erkek giyiminde pantolon moda olmuştur
Geleneksel divan ve sedirlerin yerini masa, koltuk ve iskemleler almıştır Çatal ve bıçak kullanımı gibi yeni adetler benimsenmiştir
İstanbul trafiğinde faytonlar kullanılıyordu
Ahşap evler yıkılmaya, bunların yerine taş binalar yapılmaya başlanmıştır bunu bulabildim işine yarayabilir 

0