Cevaplar

2012-11-02T21:42:20+02:00
Dil bir iletişim aracıdır Bir toplumda yaşayan bireyler birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim kurarlar Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim sağlamak zorundayız Başka bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız

Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda, İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan “dünya dili” haline gelmiştirBu nedenle ülkemizde de yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaşmıştır Bu, üzerinde uzun yıllardan beri titizlikle durulan bir konudur 

Küreselleşmenin gereği olarak çağı yakalamak, çağdaş olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletişim sağlayabilmek için İngilizce öğretiminin iyi eğitilmiş ve alanında yeterli bilgisi olan öğretmenlerce yürütülmesi gerekmektedir  

3 3 3
2012-11-02T21:45:43+02:00

Arkadaşlar Göktürk yazıtları tarihi,edebi,kültürel,coğrafi bilgileri içeren metinlerdir. Bu yazıtlarla Türklerin devlet ve aile yapısı,yaşantısı; dil bilgisi kuralları; yaşadıkları bölgeler vb. hakkında detaylı bilgiler günümüze aktarılmıştır. Bu yazıtları bir iletişim aracı olarak değerlendirdiğimizde insanların ilk iletişimlerini nelerle ,nasıl sağladığını;günümüzde iletişimi sağlamada metinlerin önemi nedir?Srosunun cevabıdır.


3 3 3