Cevaplar

2012-11-02T22:08:31+02:00
EDEBİYAT KONU ÖZETLERİ  

 

 

 

        

 

                                               EDEBİ BİLGİLER

               

                   ŞİİR ( NAZIM )

 

             Vezin ( Ölçü )

     Şiirde mısraların hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre uyum içerisinde olmasıdır.

a.      Aruz Ölçüsü : Mısraların ses bakımından eşit olması asıl kabul edilir.

b.      Hece Ölçüsü : Mısralardaki hece sayısının eşitliğine dayanır.

c.       Serbest Ölçü : Şiirde mısraların sıralanışı bir kurala bağlı değildir.

 

 

             Kafiye ( Uyak )

     Mısra sonlarındaki ses benzerliklerine kafiye denir.

a.      Yarım Uyak   : Tek ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir.

b.      Tam Uyak      : İki ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir.

c.       Zengin Uyak  : Üç veya daha fazla ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir.

d.      Tunç Uyak     : ………… Çınla ………….. Saçınla. è Hem Zengin hem Tunç Uyak.

e.      Cinaslı Uyak  : Cinasla yapılan kafiyeye denir.

 

 

 

 

 

 

 

                Kafiye Örgüsü

 

1-      Düz Uyak

 

 

                                       a                             a

                                       a                             a

                                       b                             a

                                       b                             a          

 

      2- Çapraz Uyak

 

                                   a

                                   b

                                   a

                                   b 

 

3-      Savmal ( Savma ) Uyak

 

                                   a

                                   b

                                   b

                                   a 

 

      Redif     : Mısra sonlarındaki yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan seslerin tekrarına denir.

      İmale     : Kısa hecelerin uzun okunmasına denir.

      Zihaf      : Uzun hecelerin kısa okunmasına denir.

 

 

      ŞİİR ( NAZIM ) TÜRLERİ

 

                       a. Lirik Şiir    

      Duygulu, coşkulu, etkileyici, heyecan unsuru taşıyan, şairin iç dünyasını yansıtan söyleyiş olgunluğuyla bütünleşmiş şiirlerdir.

      Divan Ede.           è Fuzuli – Baki – Nedim

      Halk Ede.             è Yunus Emre – Karacaoğlan

      Y. Türk Ede.        è Yahya Kemal – Ahmet Haşim.

 

            b. Pastoral Şiir

      Doğa ve kır manzaraları, kırsal kesim insanının ve çobanların yaşamını konu alır.

      Y. Türk Ede.        è Faruk Nafiz Çamubel – Kemalettin Kamu – Çoban Çeşmesi – Bingöl Çobanlarına.

                   

                        c. Didaktik Şiir

      Eğitici, öğretici, aydınlatıcı, yol gösterici öğelerin ön plana çıktığı şiirlerdir.

      Y. Türk Ede.        è Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’ in manzum hikayeleri.

 

 

                        d. Satirik Şiir

      Eleştiri, yergi ve alay öğelerinin ön plana çıktığı şiirlerdir.

      Not : Divan Ede. è Hicivler, Halk Ede. è Taşlamalar aynı doğrultudadır.

      Divan Ede.           è Şeyhi – Bağdatlı Ruhi – Nef-i

      Y. Türk Ede.        è Ziya Paşa – Şair Eşref

 

                  e. Epik ( Epope ) Şiir

      Savaş, dövüş konularını yiğitlik ve kahramanlığı ön plana çıkarıp işleyen şiirlerdir.

 

                        f. Dramatik Şiir

      Manzum tiyatroya dramatik şiir denir.

 

 

                    1. Trajedya                                                       2. Komedya

 

      - Konularını mitoloji veya tarihten alır.                                -

      - Kahramanları Tanrılar – Tanrıçalar – Aristokratlar.          -         

      - Kullanılan dil seçkin ve soyludur.                         -                     

      - Koro ve solo var. Koro :  Halkın sesidir.                        -

      - Trajedya kahramanı kaderine ve alın yazısına                   -                     

         yeniktir.

      - Manzum olarak 5 perde halinde yazılır. Öldürme             -                     

        yaralama sahnede olmaz. İçeriye haberi gelir. Yer,

        olay, zaman denilen üç birlik kuralına uyulur.

 

 

 

DESTANLAR

1-    Doğal Destanlar

 

     Türk Destanları

 

     a. Şu Destanı                                          : Saka Türklerinin destanıdır. Çin kaynakları.

      b. Al Er Tonga Destanı                          : Kaçkarlı Mahmut. İran Kaynakları.

      c. Oğuz Kağan Destanı                          : Hun Türklerinin destanı.

      d. Ergenekon – Bozkurt                         : Göktürk destanları.

      e. Türeyiş Destanı – Göç Destanı         : Uygur destanları. ( Arap ve İran Kaynakları )

 

      Dünya Destanları

 

     a. İlyada ve Odisse                                 : Eski Yunan ( Homeros )

      b. Şehname                                             : İran ( Firdevsi )

      c. Kalevela                        &n

   
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-02T22:14:24+02:00
DİVAN EDEBİYATININ TARİHÇESİ DİVAN EDEBİYATI NEDİR? EDEBİ YAZINSAL TÜRLER VE ÖZELLİKLERİ AĞIT TÜRÜ VE AĞIT TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ Söz Sanatları EDEBİYAT NEDİR, EDEBİYATIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Dünya Edebiyatında Edebî Akımlar Romantizm Dadaizm Gelecekçilik (Fütürizm) İdealizm Sembolizm (Simgecilik) Doğalcılık (Natüralizm) Parnasizm Realizm (Gerçekçilik) Eser - Yazar Eşleştirmeleri Eser - Yazar Eşleştirmeleri-2 KONULARINA GÖRE NAZIM VE NESİR BİÇİMLERİ, NAZIM VE NESİR TÜRLERİ BİÇİMLERİNE GÖRE NAZIM BİÇİMLERİ VE NAZIM BİÇİMLERİNİN ÖZELLİKLERİ DİVAN EDEBİYATINDA DÜZYAZI BİÇİMLERİ DİVAN ŞİİRİNDE ARUZ ÖLÇÜSÜ VE ARUZ ÖLÇÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ DİVAN EDEBİYATINDA KONU DİVAN EDEBİYATINDA SANATLAR Sözlü Edebiyat Divan Şiirinin (Nazımının) Konuları ve Özellikleri Divan Edebiyatı-Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Tanzimat Edebiyatında Felsefe Tanzimat Edebiyatında Edebi Gelişmeler Tanzimat Döneminin Önemli Temsilcileri Edebiyatının Genel Özellikleri Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri Halk Edebiyatının Dönemleri Halk Edebiyatının Önemli Temsilcileri Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Yazılı Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Önemli Temsilcileri Milli Edebiyat Dönemi Gelişmeleri Fecr-i Ati Döneminin Önemli Sanatçıları Fecr-i Ati Dönemi Gelişmeleri Fecr-i Ati Döneminin Genel Özellikleri Servet-i Fünun Döneminin Dışındaki Bağımsız Sanatçılar Servet-i Fünun Döneminin Önemli Temsilcileri Servet-i Fünun Dönemi Gelişmeleri Servet-i Fünun Döneminin Genel Özellikleri İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Eser - Yazar Eşleştirmeler(K-L Harfi) Eser - Yazar Eşleştirmeleri(M-N Harf) Eser - Yazar Eşleştirmeleri(O-Ö-P-R Harfi) Eser - Yazar Eşleştirmeleri(S-Ş Harfi) Eser - Yazar Eşleştirmeler(G-H-I-İ Harfi) Eser - Yazar Eşleştirmeleri…(D-E-F Harfi) Eser - Yazar Eşleştirmeleri(A-B-C-Ç Harfi) Edebiyatımızda “İlk”ler... Tekerlemeler Ağıtlar Ninniler Maniler Türk Edebiyatının Dönemleri (1940 Sonrası) Cumhuriyet Dönemi Genel Özellikleri İLKÖĞRETİM YÜZ (100) TEMEL ESER
0