Cevaplar

2016-12-04T22:07:44+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde, Türk ve Dünya tarihini değiştiren önemli padişahlar bulunmuştur. Bunların başında da hiç şüphesiz Fatih Sultan Mehmet gelmektedir. Hüküm sürdüğü 30 yıllık dönemde hem Osmanlı’yı yükselme dönemine sokmuş, hem de Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin sınırları da fetihlerle önemli ölçüde genişlemiştir. Bu fetihlerin başında İstanbul’un 1453 yılında fethedilmesi gelmektedir. Uzun yıllar fethedilmek için çaba gösterilen sayısız öneme sahip bu şehir Fatih tarafından fethedilmiş, bu fetih hem Osmanlı’nın hem de Dünyanın seyrini değiştirmiştir. Daha sonrasında bu fethin kalıcı olmasını sağlamak için Fatih, Mora’yı ve Trabzon Rum İmparatorluğunu fethederek, Bizans üzerinde hak iddia edilmesinin önüne geçmiştir. Anadolu’daki siyasi birliğe ve buranın güvenliğinin sağlanmasına da önem veren Fatih, Candaroğulları’nı yenerek Sinop’u, Karamanoğulları’nı yenerek Konya ve Karamanı ele geçirmiş, Anadolu’daki siyasi birliği büyük ölçüde sağlamıştır. Ayrıca sonrasında Akkoyunlular Devleti’ni Otlukbeli Savaşı’nda yenerek Anadolu’daki doğu sınırını güvence altına almıştır. Balkanlarda da önemli ilerleme yaşanılan bu dönemde Sırbistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk fethedilmiştir. Ayrıca Eflak ve Boğdan da Osmanlı hâkimiyetini tanımış ve vergiye bağlanmıştır. Karadeniz’deki ticaret yolunu ele geçirmek için Amasra Cenevizlilerden alınmış, Kırım Hanlığı fethedilerek Osmanlı’ya bağlanmıştır. Bu sayede Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Akdeniz’deki ticaret yollarına da büyük önem verilmiş, bu dönemde birçok Ege adası fethedilmiştir. 
1 1 1